Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

  Fotogalerie


  Obrazová galerie, v níž se můžete pokochat historickými, ale i současnými fotografiemi, které se zde ukládají z jednotlivých záznamů. A také do ní přispět, pokud budete mít pocit, že vlastníte fotografii zajímavější, ojedinělou nebo fotografii osoby, místa či události, která v encyklopedii chybí úplně.

  Užití fotografií a nakládání s nimi podléhá zákonu č. 121/2000 Sb. (zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).


  Chcete-li se "projít" obrazovou galerií zobrazující obrazy od nejnovějších po nejstarší, pak je pro Vás připravena tato stránka. Obrazy můžete prohlížet i v podrobném zobrazení na následujícím odkazu:


    (664)   Další » Konec »

  zařazení 
  typ
  hledaný výraz 

  Pečeť obce Vésky. (SOkA UH, Sbírka pečetí) Otisk razítka představenstva obce Vésky ze začátku 20. století. (SOkA UH, Sbírka pečetí) Pečeť obce Mařatice z roku 1698. (SOkA UH, Sbírka pečetí)
  Události »
  Události »
  Události »
  Otisk razítka Místního národního výboru v Sadech-Derfli. (SOkA UH, AO Sady, inv. č. 29) Otisk razítka Obecního úřadu v Sadech-Derfli z přelomu 19. a 20. století. (SOkA, AO Sady, inv. č. 27) Otisk razítka Obecního úřadu v Sadech-Derfli z doby okupace. (SOkA UH, AO Sady, inv. č. 24)
  Události »
  Události »
  Události »
  Otisk razítka Obecního úřadu v Míkovicích z 1. republiky. (SOkA UH, AO Míkovice, inv. č. 6) Otisk razítka Obecního úřadu v Míkovicích z doby okupace. (SOkA UH, AO Míkovice, inv. č. 6) Budova kulturního domu v Sadech. (ČoJ)
  Události »
  Události »
  Stavby »
  Budova fary v Sadech. (ČoJ) Kubíčkův dům čp. 279 na nároží Svatoplukovy a Šafaříkovy ulice. (ČoJ) Silniční most přes řeku Moravu dokončený v roce 1954. (ČoJ)
  Stavby »
  Stavby »
  Stavby »
  Areál veslařského klubu od Rybáren. (ČoJ) Vyšetřovatel Státní bezpečnosti v Uherském Hradišti Alois Grebeníček (SOkA UH, ONV UH, inv. č. 532) Okresní hejtman JUDr. Josef Januštík. (ČoJ)
  Stavby »
  Osobnosti »
  Osobnosti »

    (664)   Další » Konec »