Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

  Fotogalerie


  Obrazová galerie, v níž se můžete pokochat historickými, ale i současnými fotografiemi, které se zde ukládají z jednotlivých záznamů. A také do ní přispět, pokud budete mít pocit, že vlastníte fotografii zajímavější, ojedinělou nebo fotografii osoby, místa či události, která v encyklopedii chybí úplně.

  Užití fotografií a nakládání s nimi podléhá zákonu č. 121/2000 Sb. (zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).


  Chcete-li se "projít" obrazovou galerií zobrazující obrazy od nejnovějších po nejstarší, pak je pro Vás připravena tato stránka. Obrazy můžete prohlížet i v podrobném zobrazení na následujícím odkazu:


    (733)   Další » Konec »

  zařazení 
  typ
  hledaný výraz 

  Uherské Hradiště, Otakarova ulice. Plocha výzkumu vynesená do katastrální mapy města. (SM UH) Uherské Hradiště, Otakarova ulice 1981. Celkový pohled na plochu výzkumu shora. Foto R. Procházka. (SM UH, inv. č. 21754) Uherské Hradiště, Otakarova ulice 1979. Pohled na jižní polovinu zkoumané plochy. Foto L. Chvalkovský. (SM UH, inv. č. 18246)
  ?acc=profil_vyzkumu&load=7
  ?acc=profil_vyzkumu&load=7
  ?acc=profil_vyzkumu&load=7
  Plán kostela sv. Jiří vynesený do mapy dnešního Masarykova náměstí. Žlutě výkop protileteckého krytu, který pozůstatky kostela pod dlažbou náměstí protnul. (SM UH) Zdivo kostela sv. Jiří pod povrchem Masarykova náměstí, geofyzikální měření . V presbytáři kostela zachycený kruhový útvar by měl být onou kostel předcházející stavbou, kaplí sv. Jiří. Podle Dresler a Wagner (SM UH). Kopání protileteckých krytů v Uherském Hradišti, Masarykově náměstí na přelomu let 1943 a 1944. (SM UH inv. č 3286).
  ?acc=profil_vyzkumu&load=4
  ?acc=profil_vyzkumu&load=5
  ?acc=profil_vyzkumu&load=4
  Část zdiva nedostavěné pozdně velkomoravské stavby na ulici Hradební (SPT Telecom) (Uherské Hradiště královské město na řece Moravě. Uherské Hradiště 2007, 41–58.) Archeologický výzkum z roku 1983 v blízkosti kašny na Masarykově náměstí se základovým zdivem velkomoravského stáří, detail. Foto L. Chvalkovský. (SM UH inv. č. 24449) Archeologický výzkum z roku 1983 v blízkosti kašny na Masarykově náměstí zachytil zdivo středohradištního (velkomoravského) stáří. Foto L. Chvalkovský. (SM UH inv. č. 24483)
  ?acc=profil_vyzkumu&load=3
  ?acc=profil_vyzkumu&load=6
  ?acc=profil_vyzkumu&load=6
  Baltazar Motal, řídící učitel v Míkovicích (zdroj: Ovocnické noviny 7, 1941, č. 8.) Malinovského třída v roce 1960. (SOkA UH, pohlednice) Malinovského třída v roce 1960. (SOkA UH, pohlednice)
  ?acc=profil_osobnosti&load=668
  ?acc=profil_ulice&load=217
  ?acc=profil_domu&load=146
  Domov důchodců ve Štěpnicích po dokončení v roce 1985. (SOkA UH, P II, B 12) Budova finančních úřadů v roce 1935. (SOkA UH, P II, B 2) Hotel Šarovec v 70. letech 20. století. (SOkA UH, P I, B 169)
  ?acc=profil_domu&load=449
  ?acc=profil_domu&load=318
  ?acc=profil_domu&load=146

    (733)   Další » Konec »