Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Sokolovská 299, dům čp. 299

dům čp. 299


 • ulice

  Sokolovská 299

 • charakteristika

  rodinný dům


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  zobrazit 1925-1927 Antonín Suchánek,
  1940 Marie Kunovjánková,


 • poznámka

  Po rozdělení objektu v době okupace (staveb. parc. 380/1 a 380/2) bylo původnímu domu ponecháno čp. 299 a nové části přiděleno čp. 435. Po připojení obce Mařatice k Uherskému Hradišti v roce 1948 bylo zjištěno, že v této čtvrti existují dvě stejná čísla popisná (435). Proto bylo jednáno o přidělení zaniklého čp. 405 jednomu z těchto domů. Po delším jednání však nedošlo k dohodě a ve výsledku zůstala nová část domu čp. 299 bez čísla popisného.


 • vznik

  1925


 • stavební vývoj

  zobrazit Novostavba podle projektu Jakuba Pospíšila z Uherského Hradiště. V roce 1944 vyčleněna samostatná stavební parcela, na níž byl postaven dům čp. 435, dnes bez čísla popisného.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Přiznání k dani domovní 1921-1951"
  "Domovní seznam 1939-1945"


 • stavby

  prodejní budka cukrárny čp. 405
  Sokolovská 405 dům čp. 435
  Sokolovská 435


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 18. 02. 2019