Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Hradební 201, dům čp. 201

dům čp. 201


 • ulice

  Hradební 201

 • charakteristika

  patrový dvoukřídlý měšťanský dům


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  zobrazit Josef Braun,
  Jarošovský pivovar, a. s.,
  STAVEX U.H., s.r.o. Uherské Hradiště,


 • vznik

  kolem roku 1880

 • současný stav

  Jednopatrový volně stojící dům s dvorním traktem na nepravidelném půdoryse. Hlavní průčelí s kvádříkovou bosáží na nárožích, členěno v přízemí 1+3+1 okenními osami, okna pravoúhlá v šambránách s výrazným klenákem. Prolomeny 3 vstupy: se gsegmentově zaklenutým vjezdem, osazeným dvoukřídlými vraty. a dvěma vstupy pravoúhlými, vsazenými do šambrán s klenákem jako jsou okna přízemí. Přízemí odděleno od patra kordonovou profilovanou římsou s jemným zubořezem. První patro s 8 pravoúhlými okny s naodokenní římsou nesenou volutovými konzolami. Pod okny průběžná parapetní římsa s vpadlým rámem pod kažným oknem. Korunní profilovaná římsa zdobená drobným zubořezem nese valbovou střechu. Na krajích fasády barokizující štíty s kruhovými otvory, zdobené plochým dekorem s vegetabilními motivy.


 • stavební vývoj

  zobrazit Střecha poškozena při požáru 8.5.1904, opravu prováděl Josef Schaniak. Další adaptace budovy v roce 1920 a 1940.


 • významné osoby

  Josef Braun


 • související odkazy

  Památkový katalog - město Uherské Hradiště


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 02. 02. 2019