Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

1. máje 817, hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice

hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice


 • ulice

  1. máje 817

 • charakteristika

  Když roku 1784 zakázal císař Josef II. pohřbívání uvnitř městských hradeb, byli měšťané nuceni přestěhovat pohřebiště do Mařatic, kde již od roku 1614 stál kostelík Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1936 zde byla vyčleněna samostatná část, která slouží jako hřbitov pro obyvatele Mařatic, kteří dříve byli pohřbívání v Sadech.


 • území

  Mařatice


 • zajímavosti

  V hromadných hrobech umístěných v nové části hřbitova našlo bylo pohřbeno na počátku roku 1916 více než 400 běženců z Haliče. Nová část hřbitova zůstala ještě dlouho po válce neohrazená a sloužila zčásti jako místo pro pohřby nemajetných osob, které zemřely ve zdejší zemské nemocnici, velká část se pak změnila ve vojenský hřbitov. V roce 1970 byla tato část, v té době již značně zpustlá, spojena s nemocničním oddílem a upravena na plochu pro nové hroby. Zrušeny byly tehdy hroby vojáků a válečných zajatců z první světové války, mezi nimiž bylo i několik československých legionářů, stejně jako německých a maďarských vojáků, kteří ve městě zemřeli na konci druhé světové války.


 • stavební vývoj

  zobrazit Roku 1854 byl městský hřbitov znovu upravován a v letech 1870–1871 poprvé rozšířen přikoupením okolních pozemků za jihovýchodní a severovýchodní zdí. Ještě do konce 19. století se hřbitov rozrostl o několik metru na jihozápad, k dalším rozšířením došlo roku 1916, kdy obec tedy zakoupila část parcel za jihovýchodní zdí, roku 1927 a 1936. V roce 1979 byla zbudována nová obřadní síň a sociální zařízení.
  K výrazné úpravě prostranství před hřbitovem došlo v letech 2017-2019, kdy byla vybudována nová autobusová točna a nové parkoviště pro osobní auta, vše nákladem 23,4 milionů korun.


 • obrazy

  img0765.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Válečné hroby na hřbitově v Mařaticích, 1. část"


 • stavby

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  1. máje dům správce hřbitova
  1. máje 127


 • objekty

  Božena Benešová
  socha: Busta spisovatelky Boženy Benešové MUDr. Jan Půda - válečný hrob
  hrob: Hrob MUDr. Jana Půdy Ondřej Hausner - válečný hrob
  hrob: Hrob Ondřeje Hausnera Pavel Tomeš - válečný hrob
  : Hrob Pavla Tomeše Náhrobek rodiny Čunderlovy a Skálovy
  hrob: Hrob rodiny Čunderlovy a Skálovy
  další objekty (10)...
  Josef a Rozálie Fanderlíkovi
  hrob: Hrob rodiny Fanderlíkovy Rodina Pražákova
  hrob: Hrob rodiny Pražákovy Rodina Schaniakova
  hrob: Hrob rodiny Schaniakovy Rodina Stanclova
  hrob: Hrob rodiny Stanclovy František Beneš
  hrob: Hrob starosty Františka Beneše Náhrobek rodiny Jana Protzkara
  hrob: Hrob starosty Jana Protzkara Připomínka vojenského hřbitova
  pomník: Památník obětem válek 2. světová válka
  pomník: Památník obětí 2. světové války na hřbitově v Mařaticích Jaroslav Pražák
  pamětní deska: Pamětní deska Jaroslava Pražáka Vojenský pomník
  pomník: Vojenský pomník na hřbitově v Mařaticích


 • události

  17. 5. 1947
  Vzpomínková slavnost na oběti války 1925
  Koupě pozemků pro rozšíření hřbitova 12 / 1915
  Epidemie cholery a tyfu mezi uprchlíky z Haliče


 • autor

  CoL


Aktualizováno: 27. 07. 2019

Mařatický hřbitov s kostelem Nanebevzetí Panny Marie (foto CoL)