Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 252, dům čp. 252

dům čp. 252


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 252

 • charakteristika

  rodinný domek s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu s boudou a sklepem (1746) mezi Mužíkovskou fundací a Jiřím Lapčíkem (dříve fol. 377)
  1723-1724 Mikuláš Kožůšek,
  1724-1736 Antonín Vaccano,
  1736-1744 vdova Kateřina Vaccano,
  1744-1746 Josef Rösner,
  1746-1759 František Preitschaft,
  1759-1778 med. dr. Šimon Stoklas,
  1778 Antonín Topinka, sládek,
  1778-1821 Vincenc Poglies,

  achtl vinohradu, sádek a sklep s lisovnou
  1821-1822 Josef Winkler,
  1822-1824 Antonie Fechnerová,
  1824-1849 František a Johana Závodští,
  1849-1875 František a Anna Závodští,
  1875-1876 vdova Anna Závodská,

  1910-1921 František Žádník z Uh. Hradiště,
  1940-1951 Terezie Tománková z Uh. Hradiště,
  1961 Boleslav Stašek;
  2018 Synot Real Estate, k. s.;


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno před rokem 1910.


 • vznik

  1746

 • současný stav

  Domek pod komunikací u potoka, který je postaven na sklepě do výše dvou pater.


 • stavební vývoj

  Vinohrad s boudou a sklepem je zmiňovaný v roce 1746. Původní vinohradní domek pod cestou, hloubkově orientovaný, byl oproti stávající stavbě nepatrně méně hluboký. Z něj je dochován pozdně barokní - klasicistní sklep, který je v současnosti majetkově a stavebně rozdělen mezi domem 385 a 252. Na protější straně komunikace se projevuje kamennými větracími komínky, je rovněž hloubkově orientovaný s valenou klenbou cihelnou s klenebními pasy.
  Dnešní stavba nad sklepem odpovídá pozdním čtyřicátým létům 20. století, další úprava pochází z roku 1961. Garáž (stav. parc. 648) asi z roku 1958 byla postavena v patře na přízemním hospodářském objektu.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  dům čp. 1488
  Vinohradská 1488 dům čp. 385
  Vinohradská 385


 • významné osoby

  Vincenc Poglies st.
  Anna Kateřina Ruprechtová-Vaccano
  Antonín Vaccano
  Josef Winkler st.


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 27


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 30. 01. 2019