Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Miloslav Pojsl

  prof. PhDr. Miloslav Pojsl


  • * 8.5.1945 Modrá (okr. Uherské Hradiště) – † 16.2.2016 Olomouc


  • církevní historik, památkář a historik umění


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • bydliště

   Modrá,
   Olomouc


  • vzdělání

   SVVŠ Staré Město 1961-1964,
   FF UJEP v Brně, obor historie-archivnictví 1964-1969,
   CMBF v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočka Olomouc 1969-1971,
   FF UK v Praze, postgraduální studium dějin umění 1989-1993


  • dílo

   zobrazit V odborném světě byl M. Pojsl uznávaným znalcem dějin Velké Moravy, umění křesťanského starověku a středověku a vývoje pohřbívání v křesťanské tradici, především byl iniciátor edice „Monumenta Moraviae et Silesiae sepulchralia“.
   Mj. autorem:
   Románský Velehrad: průvodce vykopávkami pod velehradskou bazilikou. Uherské Hradiště 1974.
   Románský Velehrad: průvodce lapidáriem Slováckého muzea na Velehradě. Uherské Hradiště 1988.
   Velehrad v památkách osmi století. Praha 1997 (společně s Vladimírem Hyklíkem).
   Počátky církevní správy na Moravě, biskupství a arcibiskupství v Olomouci. Uherské Hradiště 2015.
   Cyrilometodějský Velehrad. Výstava k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
   Iniciátor a první předseda Historické společnosti Starý Velehrad, redaktor její vydavatelské činnosti, především Sborníku velelehradského (3. řada) a Církevních památek.


  • zaměstnání

   odborný pracovník Slováckého muzea Uherské Hradiště 1971-1974,
   finanční plánovač LSD Jednota Olomouc 1974-1977,
   vedoucí oddělení evidence a dokumentace OSPPOP Olomouc 1977-1990,
   vedoucí katedry církevních dějin CMTF UP Olomouc,
   v letech 1991–1994 proděkanem CMTF UP Olomouc.

  • odborné a zájmové organizace

   spoluzakladatel a předseda HSSV 1990-1993


  • prameny, literatura

   zobrazit "Za prof. Miloslavem Pojslem"


  • související odkazy

   Wikipedie - heslo Miloslav Pojsl


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 11. 11. 2017