Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jaromíra Čoupková

  PhDr. Jaromíra Čoupková


  • * 11.2.1948 Jaroměř (okr. Náchod)


  • odborná archivářka, autorka řady prací z dějin města, manželka osobnosti: PhDr. Jiří Čoupek


  • rodné jméno

   Růžičková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Soustavně se zabývá dějinami města Uheského Hradiště a své poznatky zveřejňuje především na stránkách Zpravodaje města Uherského Hradiště.


  • bydliště

   Hořiněves,
   Uherské Hradiště


  • vzdělání

   SVVŠ Hradec Králové 1963-1966,
   Filosofická fakulta UJEP v Brně, obor archivnictví 1966-1971


  • dílo

   zobrazit Např. spoluautorka monografie Čoupek, Jiří et al., Uherské Hradiště: královské město na řece Moravě, 493 s., 1., Uherské Hradiště 2007. Publikuje též na stránkách časopisu Slovácko a Zpravodaje města Uherské Hradiště. Významně se podílela na tvorbě elektronické encyklopedie města.


  • zaměstnání

   ONV-Okresní úřad Uherské Hradiště 1971-2002,
   Moravský zemský archiv v Brně-Státní okresní archiv Uherské Hradiště 2002-2007

  • odborné a zájmové organizace

   členka redakce Zpravodaje města Uherské Hradiště od roku 1987


  • poznámky

   Dcera Jaromíra Růžičky a jeho manželky Růženy, roz. Hladíkové.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Biografický slovník archivářů českých zemí"


  • partneři

   Jiří Čoupek
   sňatek: 1.7.1971
   Hradec Králové


  • autor

   RaB


Aktualizováno: 30. 10. 2017