Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Alexander Misař

  Alexander Misař


  • * 15.7.1900 Pavlov (okr. Žďár nad Sázavou) – † po 1970 Uherské Hradiště


  • středoškolský profesor, ředitel Vyšší hospodářské školy a Jedenáctileté střední školy v Uherském Hradišti


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Uherské Hradiště čp. 405


  • vzdělání

   reálka Telč 1918,
   Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1919-1924, obor čeština, francouzština


  • zaměstnání

   Reálka Šumperk 1924-1929,
   Reálné gymnázium Uherské Hradiště 1929-1942, 1945-1949,
   Reálné gymnázium Hodonín 1942-1945,
   KNV Gottwaldov (Zlín) 1949-1951,
   Vyšší hospodářská škola Uherské Hradiště 1951-1952,
   Gymnázium a JSŠ Uherské Hradiště 1952-1956

  • politická orientace

   člen strany národně socialistické do roku 1948
   člen KSČ od roku 1948

  • odborné a zájmové organizace

   vzdělavatel Sokola Uherské Hradiště,
   člen pléna MNV Uherské Hradiště 1945-1946,
   člen MAV Uherské Hradiště 1948-1949


  • poznámky

   Syn učitele Alexandra Misaře a jeho manželky Josefy.
   Manželka Anna, roz. Vykydalná, nar. 29.3.1906, sňatek 14.12.1929.
   Děti:
   Anna, nar. 1933.
   Jitka, nar. 1943.


  • obrazy

   img0155.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Osobní a kádrové spisy učitelů a školských pracovníků, 1868-1990"


  • školy

   Střední ekonomická škola a Ekonomická škola Uherské Hradiště
   Jedenáctiletá (Dvanáctiletá) střední škola Uherské Hradiště


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 31. 10. 2017

Alexander Misař, středoškolský profesor a ředitel místního gymnázia. (SOkA UH, ONV UH)