Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Střední ekonomická škola a Ekonomická škola Uherské Hradiště

Střední ekonomická škola a Ekonomická škola Uherské Hradiště


 • od - do

  1. 9. 1951 - 31. 8. 1990

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 22

 • uzemí

  Uherské Hradiště, Bojkovice (Závody říjnové revoluce)


 • vývoj školy

  zobrazit 2000
  Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní čp. 22, p. o.
  Uherské Hradiště čp. 22

  1996
  Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 22

  1990
  Obchodní akademie Uherské Hradiště (II)
  Uherské Hradiště čp. 22

  1951
  Střední ekonomická škola a Ekonomická škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 22

  1919
  Obchodní akademie Uherské Hradiště (I)
  Uherské Hradiště čp. 22

  1902
  Obchodní škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 139 Uherské Hradiště čp. 256


 • zajímavosti

  Seznam ředitelů Střední ekonomické školy a Ekonomické školy v Uherském Hradišti:
  Alexander Misař 1951–1952
  Otakar Horký 1952–1956
  Antonín Fryšták 1956–1986
  Jaroslav Čtvrtníček 1986–1990
  Jan Hašek 1990

 • historie

  V rámci socialistických změn ve školství vznikla k 1. září 1951 čtyřletá Střední ekonomická škola v Uherském Hradišti, jejíž studium končilo maturitou. Škola pak byla následně doplněna dvouletou Ekonomickou školou bez maturity a večerním a dálkovým studiem. Prvních 235 studentů večerního studia poprvé maturovalo ve školním roce 1963/1964. Jedna z takových tříd byla zřízena při Závodech říjnové revoluce, n. p., Bojkovice, kam na vyučování dojížděli učitelé z Uherského Hradiště. Tyto různé formy vzdělávání měly připravovat absolventy pro narůstající potřeby nových státních úřadů, národních výborů, družstev a národních podniků, které vznikaly po roce 1945. Hlavními odbornými předměty bylo psaní na stroji, stenografie a účetnictví. Mechanizační prostředky poskytovaly většinou družební podniky, jako např. Závody Jana Švermy z Brna, Kancelářská technika z Gottwaldova (Zlína) nebo Mesit, n. p., z Uherského Hradiště, které dodávaly rozmnožovací techniku, účtovací a fakturační stroje a diktafony. V roce 1962 tak byla otevřena první odborná učebna, vybavená rozvodem sluchátek pro nácvik diktátů. K 1. září 1963 měla škola šest tříd denního studia se 199 žáky ve dvouletém a čtyřletém cyklu a 11 tříd večerního studia s 235 posluchači. Při nedostatku školních prostor se ovšem večerní výuka konala i jinde, např. v prostorách jezuitské koleje (Redutě a na Domě služeb), na domě Svazarmu v ulici Na Morávce apod. Tato situace se změnila až v roce 1980, kdy byla zrušena denní Ekonomická škola a z večerní školy a ponecháno pouze dálkové studium.
  V historii školy se samozřejmě promítaly i ohlasy celostátních událostí. V roce 1952 odmítla jedna třída odmaturovat na protest pro nepřipuštění tří studentů k maturitě z politických důvodů. Profesoři, kteří se postižených zastali, byli buď propuštěni, nebo přeloženi na jinou školu. V roce 1968 se na zdejší škole pokusil Výzkumný ústav odborného školství a katedra pedagogiky VŠE z Prahy aplikovat nové výukové metody. Uvedený pokus skončil nástupem normalizace v Československu počátkem sedmdesátých let. V průběhu let se na škole rozvíjely různé mimoškolní aktivity, především v oblasti sportu, olympiády v ruském jazyku či družebních styků se Střední ekonomickou školou z Povážské Bystrice a městy v Německé demokratické republice. Od roku 1975 pořádala škola pravidelně vlastní ples.


 • obrazy

  img0060.jpg


 • osoby

  Otakar Horký
  Alexander Misař


 • ulice

  Nádražní


 • stavby

  Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště
  Nádražní 22


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 20. 09. 2017

Studentky ekonomické školy u prvního počítače. (SM UH)