Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Střední průmyslová škola strojnická Uherské Hradiště

Střední průmyslová škola strojnická Uherské Hradiště


 • od - do

  1. 9. 1957 - 31. 8. 1984

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Uheské Hradiště čp. 617

 • uzemí

  Uherské Hradiště, Uherský Brod, Bojkovice, Kyjov, Slavičín, Ždánice


 • vývoj školy

  zobrazit 2010
  Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, p. o.
  Uherské Hradiště čp. 617

  2008
  Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště, Kollárova 617, p. o.
  Uherské Hradiště čp. 617

  1984
  Střední průmyslová škola Uherské Hradiště, Kollárova 617
  Uherské Hradiště čp. 617

  1957
  Střední průmyslová škola strojnická Uherské Hradiště
  Uheské Hradiště čp. 617

  1953
  Střední průmyslová škola letecká Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 617


 • zajímavosti

  Seznam ředitelů (statutárních zástupců) Střední průmyslové školy strojnické v Uherském Hradišti:
  Václav Dvořák 1957–1965
  Jaromír Volek 1965–1967
  Josef Kovář 1967–1970
  Ladislav Štégner 1970–1972
  Dušan Vincenc 1972–1976
  Jindřich Řezáč 1976–1983
  Josef Pilát 1983–1984

 • historie

  V roce 1957 dosavadní letecká průmyslovka opustila svůj původní obor a nahradila jej obory strojírenství a strojírenské technologie, proto se změnil i její název na Střední průmyslová škola strojnická. Změna znamenala rozšíření zájmu o studium, takže ve školním roce 1968/1969 měla již 18 tříd denního studia a 22 tříd večerního a dálkového studia. Průmyslovka také mohla obsadit celou budovu, ve které byla dosud v nájmu, neboť pro učňovskou školu byla v letech 1965–1967 postavena nová budova v ulici Jiřího z Poděbrad. Ve stejném roce (1967) došlo také ke sloučení zdejší průmyslovky se Střední průmyslovou školou v Uherském Brodě, kde dočasně zůstalo detašované pracoviště. Obdobné pobočky měla škola ještě ve Slavičíně, v Bojkovicích, ve Ždánicích a v Kyjově. V souvislosti se splynutím obou průmyslových škol došlo k posílení učitelského sboru školy. Koncem sedmdesátých let se začal na škole vyučovat další obor měřící a automatizační technika a od roku 1984 automatizační technika. Z tohoto důvodu získala škola obecnější název Střední průmyslová škola Uherské Hradiště.
  Pozornost na škole byla věnována i humanitním předmětům, nositelem všeobecného vzdělání průmyslováků byl především zdejší profesor Bohumír Riedl, zakladatel známých čtenářských konferencí. Z mnoha úspěšných absolventů je zřejmě nejznámějším Oldřich Pelčák, který se v roce 1978 stal spolu s Vladimírem Remkem adeptem na let do vesmíru.
  Škola se svými studenty v šedesátých a sedmdesátých létech 20. století patřila k nejméně svázaným tehdejšími konvencemi a stranickými příkazy. Není proto divu, že zdejší průmyslová škola se stala v roce 1964 hlavním iniciátorem a organizátorem obnovené tradice majáles. Společně se studenty umělecko-průmyslové školy a gymnazisty sice navazovala na slavný majáles z roku 1948, který v Uherském Hradišti přerostl v téměř lidové hry k oslavě 100. výročí zrušení poddanství, ale přinášel už moderní prvky, jako byla volba Miss majáles. V tradici prvního roku se pokračovalo i v dalších létech a roku 1967 dostal uherskohradišťský majáles novou formu. Vznikly tzv. Panhradišťské hry, název údajně vymyslel pozdější spisovatel Vojtěch Vacke, a hry zahrnovaly různé „sportovní“ disciplíny, jako hod polenem, běh pozpátku apod. V roce 1993 proběhla v rámci uherskohradišťského majáles první volba Miss roku středních škol, změněná o dva roky na krále a královnu majáles.
  Sama budova doznala výrazných změn po generální opravě fasády, oken, střechy a vnitřního vybavení v letech 1967–1971. Z dalších oprav připomeňme generální rekonstrukci z let 1984–1985, kdy se nouzově vyučovalo na Základní škole ve Starém Městě, zřízení internátu ve Staré Tenici nebo stavbu moderní kuchyně s jídelnou.


 • osoby

  Vojtěch Vacke


 • ulice

  Kollárova


 • stavby

  Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617
  Kollárova 617


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 11. 07. 2017