Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Získání městského statutu

Získání městského statutu


 • 1. 10. 1867 


 • místo

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  Jako starobylé královského město dosáhlo Uherské Hradiště podle zemského zákona č. 18 z 9.5.1867 zvláštního obecního statutu. Městská obec, kterou tvořil katastrální obvod města společně s místní částí Rybárny, nyní přešla pod přímou pravomoc zemského sněmu a zemského výboru a v přenesené působnosti pod zemskou vládu.


 • prameny, literatura


 • události

  28. 11. 1968
  Přijetí Statutu města Uherského Hradiště 1. 12. 1928
  Zrušení městské statutu


 • osoby

  Rudolf Sova


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 11. 11. 2017