Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Obecní pečeť vsi Sady

Obecní pečeť vsi Sady


 • 1682 


 • katastr

  Sady

 • místo

  Sady


 • charakteristika

  Obec si pořídila pečetidlo, v jehož pečetním poli se nacházela osmicípá hvězda a pod ní položený půlměsíc s obličejem. Opis mezi provazci zněl: . PECET * DIEDINI * DERFLE . 16 * 82.


 • zajímavosti

  Původní pečetidlo bylo dle obecní kroniky chováno na obecním úřadě ještě v roce 1926.
  Stejné pečetní znamení se objevuje na všech obecních razítkách před i po roce 1945. Přibylo však k němu ještě šest drobných hvězdiček.

 • poznámka

  Nejstarší otisk je doložen v rektifikačních aktech z roku 1749 (Moravský zemský archiv v Brně).


 • obrazy

  img0649.jpg img0648.jpg img0650.jpg img0782.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Vesnické pečetě v okrese Uherské Hradiště II."


 • autor

  CoL


Aktualizováno: 02. 11. 2017

Otisk razítka Obecního úřadu v Sadech-Derfli z přelomu 19. a 20. století. (SOkA, AO Sady, inv. č. 27)