Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Jan Tvrdoň, člen KSČ od roku 1932, předseda Místního národního výboru v Uherském Hradišti v letech 1949–1951 (SM UH, inv. č. 22459)