Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Uvítání generála Maurice Pellého a Václava Klofáče starostou města Ing. F. Benešem. (KBBB-M)