Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Jan Macenauer s manželkou Annou, roz. Jahodovou, v SSSR. ((SOkA UH, fond OV KSČ UH)