Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště


Budova Galerie Slováckého muzea po opravě roku 1992 (SOkA UH, MěÚ UH, Kronika města za rok 1992)