Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Jan Macenauer, první okresní důvěrník KSČ v Uherském Hradišti. (SOkA UH, fond OV KSČ UH)