Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Jaroslav Bráblík, předseda předseda Městského národního výboru Uherské Hradiště v letech 1971-1986 (SOkA UH, ONV UH)