Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště


Marie Jašková, vedoucí Okresního archivu v Uherském Hradišti. (SOkA UH, fond OV KSČ UH)