Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště


Jiřina Gajdošíková-Forišková, funkcionářka Čs. a Českého svazu žen, při přijetí u prezidenta republiky Gustáva Husáka. (SOkA UH, fond OV KSČ UH)