Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 375, dům čp. 375

dům čp. 375


 • historický název

  vinohradní domek "Ludmila"

 • ulice

  Vinohradská 375

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  půl achtle vinohradu mezi Martinem Kratochvílem a Václavem Vlkojanem (dříve fol. 597)
  1723-1755 František Papežík st.,
  1755-1758 František Papežík ml.,
  1758-1761 Josef Mariner,
  1761 František Richter,
  1761-1781 hraběnka Marie Anna Chorynská, roz. Holleweil

  vinohrad se sklepem a boudou 1761
  1781-1791 Michael, hrabě Chorinský,
  1791-1794 Jan Dančík,
  1794-1796 Jan Turiak,
  1796-1814 Jan Capáček,
  1814-1822 František Capáček,
  1822-1835 Josef Halíř, uherskohradišťský regenschori,
  1835-1836 Anna Halířová,
  1836-1847 Alžběta Kramerová,
  1847-1865 Jan Hübl,
  1865-1871 Marie Schneiderová,
  1871-1876 Florián a Marie Miškářovi,
  1876 Karel Calábek,

  část vinohradu samostatně vyčleněna roku 1802 z čp. 376 a 1847 spojena s čp. 375
  1802-1847 Mikuláš Batůšek,
  1847 Tomáš Batůšek,
  1847 Jan Hübl


  1940-1945 Dr. Zikmund Schindler z Kyjova,
  2018 manželé Ing. Zdeněk a Ing. Blanka Pospíšilovi;


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  1761

 • současný stav

  Volně stojící hloubkově orientovaný dům, přízemní s obytným podkrovím a novodobou dispozicí. V domě je cihelný hloubkově orientovaný valený sklep, v přední části omítnutý, v zadní části je pak oddělen užší nehluboký sklípek s cihelnou valenou klenbou.


 • stavební vývoj

  Vinohrad s boudou a sklepem, zmiňovaným v roce 1761. Vinohrad rozšířen v roce 1847 o část z pozdějšího čp. 376. Původní vinohradní domek byl zřejmě přestavěn v roce 1946 hradišťským stavitelem Ladislavem Šupkou, současná radikální úprava však pochází až z konce sedmdesátých let 20. století, provedená podle projektu Ing. Mikeskové. Rekonstrukce původního klasicistního sklepa proběhla svépomocí ve třetí čtvrtině 20. století.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 38


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019