Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 381, dům čp. 381

dům čp. 381


 • historický název

  Šimkův sklep

 • ulice

  Vinohradská 381

 • charakteristika

  vinohradní domek s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  čtvrt vinohradu a sádek se sklepem a boudou (1747) mezi Janem Klempesem a Jiřím Březovským (dříve fol. 560)
  1723-1740 Videmann a dědicové,
  1740-1742 Eleonora Šmídová, roz. Videmannová,
  1742-1747 František Götz,
  1747–1749 Ignác Smýkal,
  1749-1759 František Bayer,
  1759 František Richter,
  1759-1774 Kateřina Brieglová,
  1774-1779 Ignác Bezděcký,

  dva achtle vinohradu se sklepem a lisovnou
  1779-1800 Jáchym Kaima,
  1800-1804 Jan Kaima,
  1804-1820 Josef Markl,
  1820-1866 František Mildschuh a dědicové,
  1866-1870 Jan Hutula,
  1870-1876 Josef Ganzwohl,

  1940-1945 Alois a Františka Šimkovi,
  2018 Synot Real Estate, k. s.,


 • zajímavosti

  V domě napravo od síně je bývalá lisovna, v níž je lis datovaný rokem 1827. V zahradě se nachází osmiboký altán hrázděné konstrukce s dřevěnými štenýři, nesoucími jehlancovou střechu završenou makovicí a krytou lepenkou.
  V roce 2019 bylo několik sklepů (čp. 379, 380 a 381) v majetku firmy Synot Real Estate, k. s. rekonstruováno a vzájemně propojeno v tzv. Labyrint. K slavnostnímu propojení došlo 6.9.2018 při příležitosti Slavností vína a památek.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné obdržel dům v roce 1939.


 • vznik

  1747

 • současný stav

  Samostatně stojící hloubkově orientovaný nadsklepní dům s jedním nadsklepním patrem, v nadsklepním patře se střední vstupní síní a světnicí. Napravo od síně je bývalá lisovna, která má rovněž trámový strop s překládaným záklopem. Štítové průčelí je členěno ve sklepním podlaží vstupem do sklepa s dvoukřídlovými pobíjenými dveřmi a trámovým rovným překladem. Nad nimi jsou v obytném patře dvě okna a nad vstupem do sklepa mezi nimi keramický reliéf se dvěma šohaji nesoucími hrozen, který ustupuje v oválné nice a je rámován plochou šambránou.
  Také sklep je hloubkově orientovaný s odděleným předsklepím a rozdělený na dva díly. Předěl tvoří cihelná stěna s dvoukřídlovými svisle bedněnými dveřmi. Zadní sklep má nižší úroveň podlahy, je vyšší a širší. Zadní čelo je ze smíšeného zdiva, vprostřed je nika se segmentovým záklenkem s dřevěnou policí. Zadní klenba má mírně stlačený tvar. Při pohledu zpět na dělící stěnu, oddělující obě části, mají dveře segmentové nadpraží. Nadzemní část je ze smíšeného zdiva - nepálená a pálená cihla. Na vstupní stěně do přední části sklepa nad dveřmi je malovaný novodobý nápis "L. P. 1827".


 • stavební vývoj

  Původní lisovna se sklepem pochází zřejmě z 1. poloviny 18. století. V prvních desetiletích 20. století byl dům opatřen novou tvrdou omítkou a pořízen nový krov. Z téže doby je i dřevěný zahradní altán.


 • obrazy

  img0749.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Josef Ganzwohl
  František Mildschuh


 • související odkazy

  Památkový katalog - město Uherské Hradiště
  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 33


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 22. 10. 2019

Šimkův sklep čp. 381. (KBBB-M)