Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 393, dům čp. 393

dům čp. 393


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 393

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu mezi Janem Rösnerem a Řehořem Fuskem (dříve fol. 458)
  1723-1740 Jakub Aperger,
  1740-1765 syn Jan Perger,
  1765-1771 Alžběta Dudková, roz. Pergrová,
  1771-1798 manžel Jan Dudek,

  achtl vinohradu se sklepem a boudou a sádek
  1798-1825 Antonín Dudek,
  1825 Terezie Vojáčková,
  1825-1856 Josef Kozánek,
  1856-1864 Jan a Anna Kozánkovi,
  1864-1876 František a Anna Krenerovi,

  1940-1945 Antonie Zbořilová ze Sadů,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  před rokem 1798

 • současný stav

  Nadsklepní domek pod komunikací orientovaný k potoku. Hloubkový jednotrakt se sklepem přístupným od potoka a propojeným se vstupem do nadsklepního patra vnějším schodištěm sledujícím boční podélné průčelí. Boční průčelí nalevo při pohledu od komunikace má vstup lemovaný žudrem, novodobým pilířovým s půlkruhovým záklenkem krytým bobrovkou. Žudro je zdobeno svérázovými motivy. Kolem otvorů jsou bílé šambrány a je lemováno bílými lesénovými pásy v omítce. Směrem od potoka před vstupem do sklepa, který má dveře dvoukřídlové se střechovitým dřevěným skládáním, je opět stylizované žudro. Světnička nad ním má pak dvojokenní průčelí. V zadním štítovém průčelí pak má okénko s okenicí.


 • stavební vývoj

  Vinohrad se sklepem je zmiňován koncem 18. století. Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje vinohradní domek stejného půdorysu. Můžeme tedy předpokládat existenci klasicistního sklepa i nadzemních konstrukcí. Dům byl upravován v prvních desetiletích 20. století, podle popisu architekta J. Vajdiše byla žudra připojena až kolem roku 1975.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  František Krener


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 18


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019