Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 245, dům čp. 245

dům čp. 245


 • historický název

  Dům Růženy Dostálkové

 • ulice

  Vinohradská 245

 • charakteristika

  rodinný dům jehož původní sklep byl připojen k sousednímu rodinnému domu čp. 1754


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu s boudou (1748)
  1723-1729 Antonín Vaccano,
  1736-1744 Kateřina Ruprechtová-Vacano,
  1744-1748 Kateřina Procházková-Vacano,
  1748-1771 Dominik Vacano st.,
  1771-1774 Dominik Vacano ml.,
  1744-1798 Antonína Müllerová,

  achtl vinohradu se sklepem a lisovnou (1798)
  1798-1838 Anna Fialová, roz. Menšíková,
  1838-1860 Karel Fiala st.,
  1860-1862 Karel Fiala ml.,
  1862-1869 Bernard a Antonie Fialovi,
  1869-1871 Marie Svozilová, roz. Fialová,
  1871-1973 Vincenc a Anna Friedlovi z Uh. Hradiště,

  1910-1921 Rudolf Krátký,
  1936 Růžena Dostálková,
  1940 Alois a Františka Frimlovi,


 • zajímavosti

  V zahradě domu v kolně se nachází lis na ovoce z roku 1731, který patřil ke sklepu pod cestou. Nad letopočtem vyrytým a červeně vybarveným je černý nápis IHS.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dlouhá hora. Číslo popisné přiděleno před rokem 1910.


 • vznik

  1798


 • stavební vývoj

  Již na počátku 18. století zde stála lisovna a před rokem 1798 také vinařský sklep. Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje hloubkově orientovanou stavbu na st. parc. 6, k němuž zřejmě náležel barokní – klasicistní sklep pod cestou. Na místě vinařského domku v roce 1936 nově vystavěl domek stavitel Ladislav Šupka. Dům pak byl v roce 1966 zbořen a v jeho blízkosti o něco výše vznikla po roce 1967 součastná stavba. Stavebními změnami se původní sklep dostal na níže položenou stavební parcelu 483 a byl připojen k tamnímu domu čp. 1754.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  dům čp. 1754
  Vinohradská 1754


 • významné osoby

  Vincenc Friedl
  Antonín Vaccano
  Dominik Vaccano ml.
  Dominik Vaccano st.


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 3559


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 12. 09. 2018