Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Zdeněk Pilát

  Mgr. Zdeněk Pilát


  • * 15.3.1943 Uherské Hradiště


  • učitel, sportovní redaktor a regionální publicista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Kromě sportovní činnosti zpíval ve sboru Svatopluk, hrál na kontrabas ve swingové kapele Metronom, moderoval besedy u cimbálu a koncerty Senior bandu, uváděl koncerty hudebního divadélka marionet Josefa Borka, založil legendární jedenáctku hradišťských kantorů FC 1592 a byl hlasatelem fotbalového klubu Slovácká Slávie.


  • bydliště

   Uherské Hradiště,
   Uherské Hradiště-Sady

  • cena města

   2007


  • vzdělání

   Jedenáctiletá střední škola Uherské Hradiště 1949-1960,
   Pedagogický institut Gottwaldov (Zlín) 1960-1964, obor čeština-dějepis,
   postgraduální studium Pedagogické fakulty UJEP v Brně 1970-1972

  • vyznamenání a pocty

   Čestné uznání výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy za významný a výjimečný přínos k rozvoji tělesné výchovy a sportu 2008


  • dílo

   zobrazit Pilát, Zdeněk: Středověké pivovarnictví na Uherskohradišťsku. (Rkp.), Uherské Hradiště 1973.
   Pilát, Zdeněk, Tomaštík, Oldřich: 85 let tenisu v Uherském Hradišti. Jubilejní almanach k 85. výročí tenisu v Uh. Hradišti. Uherské Hradiště 1986.
   Pilát, Zdeněk, Tichavský, Květoslav: Sport v Uherském Hradišti. In: Uherské Hradiště, královské město na řece Moravě. Uherské Hradiště 2007, str. 413-441.
   Pilát, Zdeněk a kol.: Dáme góla, dáme... Historie fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti. Staré Město 2007.
   Pilát, Zdeněk, Tichavský, Květoslav: Devadesát let královny sportu. Kronika atletiky v Uherském Hradišti . Uherské Hradiště 2009.
   Pilát, Zdeněk, Červinka Targus, Zdeněk: Modrá lucerna, kniha o kabaretu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště 2010.
   Pilát, Zdeněk: Derflanské hospůdky. Uherské Hradiště 2012.
   Pilát, Zdeněk: Sady (Derfle) v proudu času. Uherské Hradiště 2017.
   Početné příspěvky a články ve Slovácké jiskře, Slováckých novinách, Zpravodaji města UH, ZVUKu atd.


  • zaměstnání

   ZDŠ Březová 1964-1966,
   Základní škola UNESCO Uherské Hradiště 1966-1994,
   Školský úřad Uherské Hradiště (zástupce ředitele) 1994-1995,
   1. Základní škola Uherský Brod 1995,
   sportovní redaktor Slováckých novin 1995-2000,
   Základní škola Boršice 2000-2004

  • politická orientace

   nezávislý, Občanské fórum

  • odborné a zájmové organizace

   poslanec MěstNV Uherské Hradiště 1971-1981 (místopředseda VLK),
   zastupitel a radní města 1990-1994,
   člen ČSTV, dlouholetý jednatel tenisového klubu Uherské Hradiště,
   člen recesistického fotbalového klubu učitelů FC 1592


  • poznámky

   Manželka Věra, roz. Ulmanová.


  • rodiče

   Josef Pilát st.


  • sourozenci

   Josef Pilát ml.


  • školy

   Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. 350


  • autor

   CoJ


Aktualizováno: 30. 10. 2017