Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Zmínka o kapli Panny Marie, ležící na vrchu proti Kunovicím

Zmínka o kapli Panny Marie, ležící na vrchu proti Kunovicím


 • 28. 4. 1247 


 • charakteristika

  Oldřich Korutanský odevzdává velehradskému klášteru „kapli Popovice ležící na vrchu proti Kunovicím vystavěnou k poctě ... Panny Marie s patronátním právem a vším příslušenstvím“ (capellam Popowiz sitam in monte iuxta Chunewiz constructam in honore beate ... virginis Marie cum iure patronatus et omnibus attinentiis). Na listině je přípisek ze 13. století „(listina) vévody Korutanského na kapli Kunovice“ (ducis Karinttie super capella Cvnuiz).


 • poznámka

  Patrně se jedná o dnešní kostel v Sadech, původní kunovický kostel Narození Panny Marie.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Kunovice I"


 • události

  6 / 1497
  První zmínka o obci Sady (Derfle) 13. 6. 1297
  Rozhodnutí sporu mezi městem, velehradským klášterem a vsí Kunovice 11. 11. 1205
  Založení cisterciáckého kláštera na Velehradě 13. 1. 1196
  První zmínka o Kunovicích


 • související odkazy

  CDM III., č. 96, s. 70, listina z 28.4.1247.


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 11. 10. 2017