Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Josef Prchlík, funkcionář KSČ, starosta a předseda MNV v Jarošově. (SOkA UH, fond OV KSČ UH)