Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

  Archeologické lokality


  Významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality.

  Chcete-li se "projít" rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:  Vyhledání archeologických lokalit


  hledaný výraz
  ulice
  městská část

  Archeologie

  Archeologické výzkumy mapují přítomnost člověka na území Uherského Hradiště v dlouhém časovém horizontu od nejstarších stop po paleolitických lovcích až po rozvinutou sídelní aglomeraci pozdně středověkého a raně novověkého královského města.

  Propojení archeologických výzkumů s dalšími encyklopedickými hesly nabízí sledování historických souvislostí prostřednictvím vazeb na ulice, události či osobnosti.