Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

  Významné osobnosti města Uherské Hradiště


  Předkládá dostupné informace o významných hradišťských osobnostech působících v minulosti v různých oblastech městského života, např. umělcích, vědcích, politicích, stavitelích, sportovcích, duchovních nebo nositelích různých cen. Prostřednictvím jejich životních osudů se uživatelům nabízí možnost doplnění ucelenějšího pohledu na historii města Uh. Hradiště.

   
   
   

  Vyhledání osobnosti


  hledaný výraz
  Nej...


Část zdiva nedostavěné pozdně velkomoravské stavby na ulici Hradební (SPT Telecom) (Uherské Hradiště královské město na řece Moravě. Uherské Hradiště 2007, 41–58.)