Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

  Internetová encyklopedie dějin města

  Historie královského města Uherské Hradiště je bohatá a sahá do dávné minulosti, jak vědí všichni jeho obyvatelé. V uplynulých desetiletích byla vydána řada publikací, které více či méně podrobně historii města zaznamenávají. Poslední z nich vyšla před 10 lety u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o městě v podobě knihy Uherské Hradiště – královské město na řece Moravě. I když se od té doby neobjevily žádné nové zásadní poznatky z dějin města, jeho historie pokračuje dál a události, k nimž došlo od roku 2007, nejsou dosud přehledně zaznamenány.

   

  Dnešní doba je nakloněná elektronickým médiím, která nás doprovázejí téměř na každém kroku, a jsme zvyklí informace v nich obsažené běžně využívat. Proto se zrodil nápad poskytnout zájemcům o minulé a současné dění ve městě elektronický přehled. Podnětem a také vzorem ke zpracování elektronického zdroje informací o dějinách Uherského Hradiště se stala Encyklopedie dějin města Brna, kterou tvoří kolektiv autorů od roku 2004. V loňském roce se ve městě vytvořil kolektiv autorů, tvořený historiky, archiváři, knihovníky a IT odborníky, které myšlenka zpracování encyklopedie nejen zaujala, ale rozhodli se, že v případě zájmu ze strany představitelů města, budou ochotni se na zpracování hesel do encyklopedie podílet. Jejich nápad se ujal a město Uherské Hradiště zakoupilo potřebný software, vytvořený brněnským grafickým studiem Černá a fialová a rozhodlo se encyklopedii provozovat. Organizačně práce na encyklopedii zaštiťuje Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, jejíž pracovníci se rovněž podílejí na zpracování záznamů, spolupracujícími institucemi jsou Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Státní okresní archiv Uherské Hradiště.

   

  Od začátku letošního roku tento, prozatím úzký kolektiv odborníků vytváří jednotlivá encyklopedická hesla. Cennou pomoc do začátku poskytla administrátorka a také někteří autoři brněnské encyklopedie. S prvními výsledky práce autorského kolektivu se mohou zájemci seznámit od listopadu letošního roku.

   

  Encyklopedii dějin města Uherské Hradiště tvoří soustava navzájem propojených záznamů z různých oblastí historie města, tematicky členěných obdobně jako je tomu u brněnské encyklopedie na osobnosti, události, ulice, objekty, stavby, areály, školy atd. V budoucnu budou tematické okruhy dále rozšiřovány v závislosti na možnostech zapojení dalších autorů. V oblasti vyplňování záznamů stojíme teprve na počátku nikdy nekončící badatelské práce, která tímto způsobem dovoluje průběžně zařazovat, doplňovat a měnit dostupné, zpracované či aktuální poznatky z historie našeho města. Stručně řečeno: práce na encyklopedii je prací nekončící, průběžně budou doplňována nová a nová hesla a záznamy. A jako je práce na encyklopedii neohraničená, stejně tak není omezen počet členů autorského kolektivu. Věříme, že se mezi uživateli encyklopedie a občany města najdou zájemci, kteří budou chtít svými znalostmi přispět k rozšiřování jejího obsahu.