Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

  Internetová encyklopedie dějin města

  Město Uherské Hradiště zpracovává svoji encyklopedii v rámci unikátní sítě městských encyklopedií, jejímž základním kamenem je mateřská Internetová encyklopedie dějin Brna. Tuto síť spojuje jednotný systém, vyvíjený od roku 2001 brněnským autorským kolektivem, databáze hesel vytvářejí samostatné týmy odborníků v jednotlivých městech.

  Historie královského města Uherské Hradiště je bohatá a sahá do dávné minulosti, jak vědí všichni jeho obyvatelé. V uplynulých desetiletích byla vydána řada publikací, které více či méně podrobně historii města zaznamenávají. Poslední z nich vyšla před 10 lety u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o městě v podobě knihy Uherské Hradiště – královské město na řece Moravě. I když se od té doby neobjevily žádné nové zásadní poznatky z dějin města, jeho historie pokračuje dál a události, k nimž došlo od roku 2007, nejsou dosud přehledně zaznamenány.

   

  Dnešní doba je nakloněná elektronickým médiím, která nás doprovázejí téměř na každém kroku, a jsme zvyklí informace v nich obsažené běžně využívat. Proto se zrodil nápad poskytnout zájemcům o minulé a současné dění ve městě elektronický přehled. Podnětem a také vzorem ke zpracování elektronického zdroje informací o dějinách Uherského Hradiště se stala Encyklopedie dějin města Brna, kterou tvoří kolektiv autorů od roku 2004. V loňském roce se ve městě vytvořil kolektiv autorů, tvořený historiky, archiváři, knihovníky a IT odborníky, které myšlenka zpracování encyklopedie nejen zaujala, ale rozhodli se, že v případě zájmu ze strany představitelů města, budou ochotni se na zpracování hesel do encyklopedie podílet. Jejich nápad se ujal a město Uherské Hradiště zakoupilo potřebný software, vytvořený brněnským grafickým studiem Černá a fialová a rozhodlo se encyklopedii provozovat. Organizačně práce na encyklopedii zaštiťuje Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, jejíž pracovníci se rovněž podílejí na zpracování záznamů, spolupracujícími institucemi jsou Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Státní okresní archiv Uherské Hradiště.

   

  Od začátku letošního roku tento, prozatím úzký kolektiv odborníků vytváří jednotlivá encyklopedická hesla. Cennou pomoc do začátku poskytla administrátorka a také někteří autoři brněnské encyklopedie. S prvními výsledky práce autorského kolektivu se mohou zájemci seznámit od listopadu letošního roku.

   

  Encyklopedii dějin města Uherské Hradiště tvoří soustava navzájem propojených záznamů z různých oblastí historie města, tematicky členěných obdobně jako je tomu u brněnské encyklopedie na osobnosti, události, ulice, objekty, stavby, areály, školy atd. V budoucnu budou tematické okruhy dále rozšiřovány v závislosti na možnostech zapojení dalších autorů. V oblasti vyplňování záznamů stojíme teprve na počátku nikdy nekončící badatelské práce, která tímto způsobem dovoluje průběžně zařazovat, doplňovat a měnit dostupné, zpracované či aktuální poznatky z historie našeho města. Stručně řečeno: práce na encyklopedii je prací nekončící, průběžně budou doplňována nová a nová hesla a záznamy. A jako je práce na encyklopedii neohraničená, stejně tak není omezen počet členů autorského kolektivu. Věříme, že se mezi uživateli encyklopedie a občany města najdou zájemci, kteří budou chtít svými znalostmi přispět k rozšiřování jejího obsahu.