Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 368, Vinný sklep U Marholtů čp. 368

Vinný sklep U Marholtů čp. 368


 • historický název

  Dům lékárníka Josefa Stancla ml.

 • ulice

  Vinohradská 368

 • charakteristika

  rodinný dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  půl achtle vinohradu mezi Ondřejem Čejkou a Tomášem Dudkem
  1723-1739 Mikuláš Madaja z Jarošova,
  1739-1741 Josef Masař ze Starého Města a jeho manželka Mariana Masařová-Madajová,
  1741-1797 Jan Land,

  půl achtle vinohradu mezi Mikulášem Madajem a Tomášem Dudkem (dříve fol. 565)
  1723-1725 Jan Bílý z Jarošova,
  1725-1741 vdova Barbora Bílá,
  1741-1766 Kateřina Landová, roz. Vaňková,
  1766-1797 Jan Land,

  achtl vinohradu se sklepem a lisovnou
  1797-1814 dědicové Jana Landa,
  1814-1823 Jan Křtitel Friedrich,
  1823-1873 Josef Číž a dědicové,
  1873 Anna Čížová-Dudková,

  1938-1948 Josef Stancl ml. a Milada Stanclová,


 • zajímavosti

  Sklep patří k nejstarším a k nejhodnotnějším v Mařaticích.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora.


 • vznik

  1740

 • současný stav

  Vinohradní dům má nad sklepním patrem s hloubkově orientovaným sklepem, přístupným z čelní stěny, obytné patro a nad ním obytné podkroví. V přízemí je vstup do sklepa v kamenném olištovaném portálu se stlačenou archivoltou se zvýrazněnými patami a skládaným klenákem, na němž je letopočet 1740 a nad ním monogram I.I.L. Po jeho stranách jsou dvě obdobně upravená okna, která mají ploché parapetní římsy, které mají rovněž klenáky v nadpraží a zvýrazněné paty klenby.
  Vlastní sklep odděluje vstupní kamenný portál, který má stlačenou archivoltu a vyznačené patky klenby. Sklep má stlačenou valenou klenbu hloubkově orientovanou, dělenou pasy na pilastrech. Klenba je pravděpodobně cihelná, zadní stěna z kamene. V zadní čelní stěně se nachází drobná nika se segmentovým záklenkem. Komínky od sklepa jsou tři vzahradě za sebou za domem, kamenné, čtyřboké, nahoře zaoblené s větracími otvory půlkruhově zakončenými.


 • stavební vývoj

  Původní vznik sklepa a nadzemní lisovny je datován letopočtem 1740 v klenáku. Dnešní nadsklepní část byla vystavěna v roce 1939 podle projektu hradišťského stavitele Otakara K. Jedličky, ze stejné doby je i oplocení. Vestavba garáže v ohradní zdi pak pochází z roku 1964. Pozemek je oddělen od komunikace pilířovými plotem s novými nevhodnými výplněmi a se svislými prkny na vodorovných kovových jeklech. Vstupní střední dvoukřídlová branka je kovová s rozvilinovými mřížemi. V horní mříži nad brankou je ozdobný monogram JS. Po stranách vstupní brány jsou pilíře se sedícími soškami dětských postav s koši.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Jan Křtitel Friedrich ml.
  Josef Stancl ml.


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 53


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 23. 08. 2018