Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 369, dům čp. 369

dům čp. 369


 • historický název

  Dům Jaroslava Zapletala, rytíře z Luběnova

 • ulice

  Vinohradská 369

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu se sádkem a v roce 1743 nedávno postaveném sklepě a lisovně mezi Tomášem Dudkem a Strání;
  1723-1726 P. Stanislav Kopinský, děkan (dříve fol. 542),
  1726-1742 bratr Stanislava Kopinského Maxmilián Kopinský,
  1742-1743 Jan Adam Frey a dědicové,
  1743-1772 Tomáš Adam Štemberský,
  1772-1780 Bernard Presl,

  achtl vinohradu se sklepem a lisovnou, sušárnou a sádkem
  1780-1803 Ambrož Schaniak,
  1803-1811 Jeroným Schaniak,
  1811-1825 Jan Baptista, rytíř z Lindenheimu a Frezenbergu, guberniální rada a krajský hejtman,
  1825-1833 Antonín a Antonie Filipovičovi,
  1833-1869 Jan Poliček,
  1869-1876 Jan a Terezie Protzkarovi,

  1912 Jaroslav a Helena Zapletalovi,
  19401946 Irena Červinková, roz. Zapletalová,
  2018 Agrokomplex Kunovice, a. s.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora.


 • vznik

  před rokem 1743

 • současný stav

  Volně stojící hloubkově orientovaný nadsklepní dům, před nímž je při cestě část ohradní zdi se zvýšeným blokem vstupní brány. Stavba má dispozici na principu hloubkového jednotraktu se vstupem do sklepa ve štítovém průčelí. Vstup do nadsklepního patra je z podélného bočního průčelí, oba vstupy jsou propojeny vnějším schodištěm. Na spodní úrovni je vstup do sklepa se širokými dvoukřídlovými střechovitě skládanými dveřmi. Vstup je krytý stříškou, krytou bobrovkou, která je vynášena dřevěnými konzolami. Průčelí je obíleno a modře podrovnáno.


 • stavební vývoj

  Dochovaný valeně klenutý hloubkový sklep je považovaný za klasicistní, byl však podle písemné zmínky postaven nedlouho před rokem 1743. Původní stavba nadsklepního domu je kladena na přelom 18. a 19.století, byla však přestavěna v roce 1912 firmou Alois Jaroš a spol.
  Na pozemku byla ještě v roce 1994 umístěna přízemní listovna, rovněž hloubkově orientovaná (stavební parcela 51). Štít byl obložen prkny dole pilovitě se řezanými. V přízemí se nacházelo štítové průčelí, členěné jedním oknem přístavby, osmitabulkovými vstupními dveřmi vodorovně bedněnými s rovným nadpražím a dílenským kovovým oknem. Stavba byla z nepálených cihel, obílená, na bočním průčelí zčásti modrá podrovnávka. Střecha byla sedlová, hloubkově orientovaná ke komunikaci, předsazená před štítové průčelí na ozdobných konzolách. Stavební podoba lisovny odpovídala přelomu 19. a 20.století. Bohužel dnes stavba i parcela již neexistují a nahradila je jiná stavba ev. č. 134, stavební parcela 2332.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Alois Jaroš
  Stanislav Karel Kopinský
  Jan Poliček
  Jan Evangelista Protzkar
  Terezie Protzkarová

  další významné osoby (3)...


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 49


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019