Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 370, vinohradní sklep

vinohradní sklep


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem čp. 370

 • ulice

  Vinohradská 370

 • charakteristika

  Původně vinohradí domek s historickým sklepem, z něhož je dochováno pouze sklepení bez popisného čísla.


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1827-1848 Josef Kozánek,
  1873 Josef Lukš z Uherského Hradiště,
  1940-1945 Anna Rochová z Uherského Hradiště,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné na původní domek bylo přiděleno ve třicátých letech 20. století.


 • vznik

  po roce 1827

 • současný stav

  Při komunikaci se nachází hloubkově orientovaný sklep, který má štítové průčelí šíje s haklíkovým obkladem a se vstupními novodobými dvoukřídlovými dveřmi, vodorovně bedněnými. Po jejich stranách jsou dvě nedělená menší okénka. Nad dveřmi je plochá markýza a nad ní tři větrací průduchy. Po stranách sklepa jsou kamenné schodky, které vedou do zahrady, kde je v pozadí novodobý dům čp. 370. Předsklepí má valenou klenbu a před něj předezděná nová část vytvářející průčelí. Na předsklepí navazuje zešikmená šíje rovněž s valenou klenbou. Vlastní sklep má cihelnou valenou klenbu v zadní části zakončenou konchou. V zahradě se sklep projevuje dvěmi kamennými větracími komínky.


 • stavební vývoj

  Sklep i původní vinohradní domek pochází z období po roce 1827 a zřejmě vznikly při stavební parcele 48. Domek z nepálených cihel nad sklepem byl upraven k bydlení v roce 1939 a demolován v sedmdesátých letech 20. století v souvislosti se započetím stavby výše položeného domu, na který bylo také přeneseno i původní číslo popisné.


 • prameny, literatura


 • stavby

  dům čp. 370
  Vinohradská 370


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 45


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019