Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 372, dům čp. 372

dům čp. 372


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 372

 • charakteristika

  vinohradní domek s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  půl achtlu vinohradu mezi Marií Galkovou a Janem Huňkou (dříve fol. 501)
  1723-1732 Dorota Pučálková-Svobodová,
  1732-1771 Josef Bezděčka,
  1771-1773 vdova Růžena Bezděčková,
  1773-1774 Jan Slabinger a Marie Slabingerová, roz. Bezděčková,
  1774-1789 František Müller,

  vinohrad se sklepem a lisovnou (1774)
  1789-1796 manželka Alžběta Müllerová a děti Anna Kramerová a a František Müller,
  1796-1799 Anna Kramerová, roz. Müllerová,
  1799-1804 Jan Antonín Šenk,
  1804 vdova Anna Šenková,
  1804-1807 Eleonora Latererová,
  1807-1847 Jan Kaima,
  1847-1873 Václav Kaima,
  1873 vdova Kaimová,

  1940-1945 Františka Macenauerová a spol.,
  1961 majitel: manželé Oldřich a Milada Masaříkovi,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dlouhá hora. Číslo popisné obdržel dům v roce 1939.


 • vznik

  1774

 • současný stav

  Dům nad sklepem má jedno obytné patro a nad ním obytné podkroví. Nalevo od domu je garáž s haklíkovým obkladem, nad níž je terasa a za ní se dům půdorysně zalamuje do L. Předsklepí je se segmentovými klenbami kolmo orientovanými, za nimi je sestupná šíje s valenou hloubkově orientovanou klenbou, rozdělená středním pasem, a je omítnutá. Za ní následuje vlastní sklep s hloubkově orientovanou valenou cihelnou klenbou, členěnou klenebními pasy na čtyřech pilířích. V čelní stěně sklepa je nika se segmentovým záklenkem.


 • stavební vývoj

  Nejstarší dochovanou částí je pozdně barokní sklep, který je písemně zmiňovaný v roce 1774. Původní vinohradní domek nad předsklepím prošel radikální rekonstrukcí a rozšířením podle projektu z roku 1961, který zpracoval a realizoval Ferdinand Malina ze Sadů.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 42


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019