Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 376, dům čp. 376

dům čp. 376


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 376

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  půl achtle vinohradu mezi Františkem Papežíkem a Martinem Švehlou (dříve fol. 338)
  1723-1765 Václav Vlkojan, alias Lapčík z Kněžpole,
  1765-1766 vdova Kateřina Lapčíková a syn Ignác Lapčík,
  1766-1770 Max Vejsl (vystavěl sklep),
  1770-1777 Jáchym Kaima,
  1777-1784 Josef Míča,

  sádek se sklepem
  1784-1803 František Liechtblau,
  1803-1812 František Huňka,
  1812-1826 Josef Schulmeister,
  1826-1831 med. dr. Alois Karl,
  1831 Pavel Huňka,

  1873 Josef Navrátil,
  1940-1945 Hedvika Králíková,
  1980 Karel Mrva,
  2018 Karla Zábranská,


 • zajímavosti

  Vedle vstupu je majitelem sem přenesený hraniční kámen ostrožského a hradišťského panství s datací 1756.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  před rokem 1770

 • současný stav

  Nadsklepní dům volně stojící ve svahu, hloubkově orientovaný. Má nad sklepním podlažím jedno obytné patro, vstup do sklepa je ze štítového průčelí a propojen se vstupem do nadsklepního patra bočním vnějším schodištěm. Hloubkový jednotrakt - v patře světnička a vstupní síň, pod nimi předsklepí, šíje a sklep. Na vstup do sklepa navazuje předsklepí, které má jeden hraněný trám a bedněný záklop, sestupná šíje je s cihelnou stlačenou valenou klenbou na kamenných stěnách. Sklep má cihelnou valenou hloubkovou klenbu na kamenných patách. Je od šíje oddělen kamennou zdí. Podlaha je hliněná jak v sestupné šíji, tak ve vlastním sklepě.


 • stavební vývoj

  Sklep ve vinohradu vystavěl mezi léty 1766-1770 Max Vejsl. Původně rozsáhlou parcelu vlastnil Ignác Lapčík, která byla postupně dělena a vznikly zde i další domy (čp. 378, čp. 379), část pozemků přešla k čp. 375 apod.
  Katastrální mapa z roku 1827 zachycuje vinohradní domek hloubkově orientovaný, situovaný za dnešní stavbou, tedy až nad sklepem. Podoba nadsklepní části je dána přestavbou z přelomu 19.-20. století, poslední úprava je ze začátku 80. let 20. století, kdy bylo přistavěno vstupní žudro sklepa.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 37


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 12. 06. 2019