Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 377, dům čp. 377

dům čp. 377


 • historický název

  Dům Antonína Brabce

 • ulice

  Vinohradská 377

 • charakteristika

  rodinný dům s malým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1936-1945 Antonín Brabec z Uherského Hradiště,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  po roce 1910

 • současný stav

  Volně stojící dům ve svahu, orientovaný k potoku pod cestou. Hlavní blok domu má sedlovou střechu, kolmo orientovanou ke komunikaci s dvoudrážkovou pálenou krytinou. Soudobý sklep je situován paralelně s domem po levé straně při pohledu od potoka, malý, s cihelnou valenou klenbou, velmi krátký.


 • stavební vývoj

  Domek pochází zřejmě z druhého desetiletí 20. století, byl však zásadním způsobem přestavěn v roce 1936 v pozdně funkcionalistickém duchu stavitelem Jakubem Pospíšilem z Uherského Hradiště. Dům měl běžné uspořádání se vstupem do sklepa od potoka pod domem – pravděpodobně sklep dnes zasypán – a podélným schodištěm při bočním průčelí, propojující sklep a patro nad ním. Dosud přístupný sklípek byl oddělen a měl samostatnou boudičku s pultovou stříškou. Další stavební zásahy proběhly v třetí čtvrtině 20. století. Přístavbu garáže v roce 1971 provedl František Rudinský z Mistřic.


 • prameny, literatura

  Archivní pramen
  "Domovní seznam 1939-1945"


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 480


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019