Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 378, dům čp. 378

dům čp. 378


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 378

 • charakteristika

  domek s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu mezi Václavem Vlkojanem a Janem Klempesem
  1723-1771 Martin Švehla,
  1771 Jiří Zajíček zdědil půl achtle a prodal Janu Švehlovi,
  1771-1800 Jan Švehla z Kněžpole zdědil půl achtle a odkoupil půl achtle,

  půl achtle vinohradu se sklepem a boudou 1805
  1800-1805 Marie Karásková, roz. Švehlová, z Mařatic,
  1805-1810 Jan Lautenschlager,
  1810-1828 Maxmilián Románek,
  1828-1835 Barbora Románková,
  1835-1859 Karel Scheiter,
  1859-1872 Florián a Marie Miškářovi,
  1872-1875 František Perútka,
  1875-1876 Františka Schaniaková,

  1940-1945 Františka Trubecká z Uherského Hradiště,
  2018 Synot Real Estate, k. s.,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  před rokem 1805

 • současný stav

  Nadsklepní domek hloubkově orientovaný ve svahu s předstupující nadzemní částí předsklepí. Značně vzdálen od cesty, skryt v pozadí mezi domy čp. 376 a čp. 379. Nadsklepní část má dřevěnou hrázděnou jednoduchou konstrukci s omítanými výplněmi a předsazenou sedlovou hloubkově orientovanou střechu, která spočívá na dřevěných štenýřích, opřených o blok předsklepí. Blok nad předsklepím je ohrazen dřevěným vyřezávaným zábradlím. Sklep je směrem od komunikace přístupný dřevěnými dvoukřídlovými dveřmi s vodorovným trámovým překladem. Podél bočního průčelí běží cihelné schody ke vstupu do nadsklepního patra. Sklep pod domkem má předsklepí s plochým stropem do traverz, na něj navazuje mírně sestupná šíje a za ní je vlastní sklep, rovněž klenutý hloubkovou valenou klenbou, zčásti z cihel, zčásti v rostlé zemině.


 • stavební vývoj

  Původně značně rozsáhlá parcela vinohradu byla postupně dělena mezi více majitelů. Počátkem 19. století zde bylo vyčleněno půl achtlu a vybudován nový sklep. Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje vinohradní domek přibližně stejného půdorysu jako dnešní stavba. Nadsklepní část spolu s přestropením předsklepí pochází z přelomu 19. a 20. století a je jednou z architektonicky nejpůsobivějších zdejších romantizujících staveb.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  František Perútka
  Františka Schaniaková


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 37


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 30. 04. 2019