Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 379, dům čp. 379

dům čp. 379


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 379

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem a dalšími stavbami


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu mezi Václavem Vlkojanem a Janem Klempesem
  1723-1771 Martin Švehla,
  1771 Jiří Zajíček zdědil půl achtle a prodal Janu Švehlovi,
  1771-1800 Jan Švehla z Kněžpole zdědil půl achtle a odkoupil půl achtle,

  půl achtlu vinohradu s boudou a lisem
  1800-1826 Anna Knotová, roz. Švehlová, z Kněžpole,
  1826-1854 Antonín Svoboda,
  1854 Ignác Svoboda,
  1854-1865 Antonín a Anna Bělochovi z Mařatic,
  1865-1871 Františka Podškubková, roz. Bělochová,
  1871-1876 Jakub a Kateřina Vlčkovi,

  1940-1945 Karel a Anna Jahodovi,
  1979 Miloš Jahoda,
  2018 Synot Real Estate, k. s.,


 • zajímavosti

  V roce 2019 bylo několik sklepů (čp. 379, 380 a 381) v majetku firmy Synot Real Estate, k. s. rekonstruováno a vzájemně propojeno v tzv. Labyrint. K slavnostnímu propojení došlo 6.9.2018 při příležitosti Slavností vína a památek.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  kolem roku 1800

 • současný stav

  Nadsklepní dům, samostatně stojící nad cestou, hloubkový jednotrakt. Nad sklepním patrem má jedno patro obytné se světničkou a síní, za níž je v prodloužení domu novodobá přístavba. Světnička předstupuje půdorysně před vstup do sklepa ve štítovém průčelí o úzké pole s arkádami vynášejícími její štítovou stěnu. Podél bočního průčelí běží vnější schodiště propojující vstupní síň nadsklepního patra a vstup do sklepa. Na úrovni sklepního patra je ve štítovém průčelí trojosá pilířová arkáda, která podpírá štítové průčelí světnice v patře.
  Ve sklepním patře za trojosou arkádou je ustupující vstupní stěna sklepa, ve středu se střechovitě skládanými vstupními dveřmi a nízkým nadsvětlíkem, po jejichž stranách jsou dvě čtvercová zamřížovaná okénka do sklepa. Podél pravého bočního průčelí vedou cihelné režné schody ke vstupu síně, který ustupuje oproti bočnímu průčelí. V bočním průčelí je jedno dřevěné šestitabulkové okno, stejné jako na hlavním průčelí, které má vyřezávané dřevěné okenice. Zcela vpravo je menší jednokřídlové nedělené okénko. Předsklepí má trámový strop s nepříliš opracovanými trámy s okosem. Sklep se sestupnou podlahou má zaklenutou valenou klasicistní, hloubkově orientovanou klenbu, cihelnou a omítnutou, která je v zadní části zakončena konchou.


 • stavební vývoj

  Původně značně rozsáhlá parcela vinohradu byla postupně dělena mezi více majitelů. Na přelomu 18. a 19. století zde bylo z pozdějšího domu čp. 378 vyčleněno půl achtlu a vybudován nový sklep. Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje drobný hloubkově orientovaný vinohradní domek přibližně téhož půdorysu jako má dnešní nadzemní část. Dochovaný sklep s předsklepím je klasicistní. Dnešní nadsklepní část pochází z úpravy z prvních desetiletí 20. století. Přístavba k zadní části domku byla provedena v roce 1979 stavitelem Jakubem Machem. Novodobá je také garáž na parc. č. 1942 s břízolitovou omítkou a dřevěnými dvoukřídlovými vjezdovými vraty.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 35


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 22. 10. 2019