Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 380, dům čp. 380

dům čp. 380


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 380

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem a sklípkem pod cestou


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  čtvrt vinohradu se sklepem (1747) mezi Martinem Švehlou a sirotky pana Videmanna (dříve fol. 506)
  1723-1747 Jan Klempes,
  1747-1762 František Autrata,
  1762-1783 František Josef Kopenstein,

  vinohrad se sklepem a boudou
  1783-1826 Jenovéfa Stöhrová,
  1826 Anna Kounovská, roz Stöhrová,
  1926-1854 Ondřej Německý, krajský ranhojič,
  1854-1872 Terezie Štefanovská,
  1872-1876 Jan a Karolína Breierovi,

  1901 J. Prokeš,

  1940-1945 Jana Slunečková,
  2018 Synot Real Estate, k. s. (sklípek pod cestou má soukromého majitele),


 • zajímavosti

  V roce 2019 bylo několik sklepů (čp. 379, 380 a 381) v majetku firmy Synot Real Estate, k. s. rekonstruováno a vzájemně propojeno v tzv. Labyrint. K slavnostnímu propojení došlo 6.9.2018 při příležitosti Slavností vína a památek.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  1747

 • současný stav

  Nadsklepní dům, hloubkově orientovaný ve svahu s jedním nadsklepním patrem, který ustupuje od komunikace. Vstup do sklepa je ze štítové průčelí, do patra pak z bočního průčelí po pravé straně. Dům má dvouosé průčelí s dvěma šestitabulkovými okny, mezi nimi je ozdobná keramická kartuše s monogramem JS. Na úrovni sklepního podlaží je jedno okno sklepa s ozdobnou mříží a s okenicí a vstupní dvoukřídlové dveře do sklepa střechovitě skládané, nad nimiž je kovová prosklená pultová stříška. Štít je svisle bedněný, jsou v něm dveře do podstřeší. V zahradě za domkem je dřevěný altán.
  Na vstup do sklepa navazuje šíje s valeně klenutou cihelnou klenbou. Odděluje vlastní sklep, který je zaklenut valenou stlačenou klasicistní klenbou na cihelných pasech a spočívajících na pilířích.
  Pod cestou na st. parc. 532 se nachází samostatný sklep bez popisného čísla hloubkově orientovaný s jednou nadsklepní místností s trámovým stropem s překládaným záklopem. Štítové průčelí k potoku je členěno vstupními dveřmi do sklepa s rovným nadpražím a po jejich pravé straně svislým obdélným kovovým okénkem. V patře pod štítem dvoukřídlové šestitabulkové okno s vnějšími dřevěnými okenicemi. Štít je jednoduše svisle bedněný, sedlová hloubková střecha s pálenou krytinou. Pod místností v obytném patře je předsklepí s valenou klenbou omítnutou a za ním vlastní sklep s cihelnou valenou klenbou. Uvedený domek se sklípkem má v současnosti jiného majitele.


 • stavební vývoj

  V roce 1747 je zmiňován vinohrad se sklepem. Následně byl nad ním vybudován hloubkově orientovaný nadsklepní domek, přibližně půdorysně odpovídající dnešní stavbě, z něj je zachována sklepní klasicistní část. Dnešní nadsklepní část pochází z konce 19. století. Dodatečná úprava průčelí podle nápisu vedle dveří do sklepa byla provedena v roce 1970.
  Zmíněný hloubkově orientovaný sklep pod cestou na st. parc. 532 pochází z konce 19. století a na něj navazující domek z prvního desetiletí 20. století. Celý objekt byl naprojektován stavitelskou kanceláří K. Jedličky z Uheského Hradiště.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Irena Stará


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 34


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 22. 10. 2019