Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 382, Rottrův vinohradní sklep

Rottrův vinohradní sklep


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem čp. 382

 • ulice

  Vinohradská 382

 • charakteristika

  historický sklep, který je pozůstatkem původního vinohradního domku


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  st. parc. 35
  dva achtle vinohradu se sklepem a boudou (1727) mezi Vidmannovými sirotky a Jiřím Lapčíkem (dříve fol. 577)
  1723-1727 Jiří Březovský,
  1727-1744 med. dr. Erhard Götz,
  1744-1761 František Götz,
  1761-1784 Josef Mariner,

  dva achtle vinohradu se sklepem a boudou
  1784-1833 Josef Sháněl,
  1833-1847 Ignác Sháněl,
  1847-1868 Jan Hössler,
  1868-1876 Josef a Anna Hösslerovi,

  1940-1945 Leopold Rotter st.,
  1973 MUDr. Leopold Rotter ml.,


  st. parc. 34
  a) achtl vinohradu se sklepem (1764) mezi Jiřím Březovským a Janem Buzikem (dříve fol. 401)
  1723-1735 Jiří Lapčík,
  1735-1764 František Götz,
  1764-1786 Růžena Vaněčková,

  b) achtl vinohradu mezi Jiřím Lapčíkem a Václavem Škráškem (dříve fol. 359)
  1723-1745 Tomáš Buzik,
  1745-1762 Alexej Buzik,
  1762-1766 Václav Němeček,
  1766-1784 Antonín Vaněček z Kněžpole,

  achtl vinohradu se sklepem a boudou
  1784-1833 Josef Sháněl,
  1833 Antonie Shánělová ze Starého Města,
  1833-1847 Ignác Sháněl,
  1847-1868 Jan Hössler,
  1868-1873 Josef a Anna Hösslerovi,


 • zajímavosti

  Pod cestou na parc. č.1953/1 existovala další hloubkově orientovaná vinohradní stavba (st. parc. 34), která zanikla před rokem 1873.


 • poznámka

  Stavba se nachází v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Popisné číslo bylo přiděleno v roce 1939, zrušeno v sedmdesátých letech 20. století po zboření domu.


 • vznik

  1727


 • stavební vývoj

  Původně vinohrad o dvou achtlech, kde je zmiňována v roce 1727 bouda se sklepem (stavební parcela 35).
  Pozemky se stavební parcelou 34 původně tvořil achtl vinohradu se sklepem (r. 1764) a jiný achtl vinohradu, který byl připojen v roce 1784. Poté měly společné majitele se stavební parcelou 35 až do roku 1873, kdy stavební parcela 34 zanikla.
  V roce 1827 již nad původním sklepem (stav. parc. 35) stál mohutný hloubkově orientovaný nasklepní dům. Uvedený vinohradní dům čp. 382 byl zbořen v sedmdesátých letech 20. století a na jeho místě upraveno nové nadsklepí, které má průčelí z lícovaného lomového kamene, po jeho levé straně je garáž s dřevěnými vodorovně bedněnými trojdílnými vraty. Po pravé straně pak je ustupující vlastní vstup do sklepa. Na jeho střeše je terasa. Sklep je hloubkově orientovaný, zaklenut valenou cihelnou klenbou. Rozdělen je na tři díly - užší vstupní, střední a zadní díl. Stlačená klenba je cihelná, boční zdi jsou kamenné. Přední díl je oddělený novodobou příčkou s klenbou cihelnou s cihlami klasovitě kladenými. Vnější úprava sklepa s dostavbou garáže byla provedena následně v pozdních 70. letech minulého století. Původní stavbu nahradil nový rodinný dům čp. 794, postavený v sousedství asi v roce 1973.


 • prameny, literatura


 • stavby

  dům čp. 794
  Vinohradská 794


 • významné osoby

  Leopold Rotter
  Ignác Sháněl


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 32


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019