Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 383, dům čp. 383

dům čp. 383


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 383

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  a) achtl vinohradu mezi Václavem Škráškem a Janem Omelkou (dříve fol. 19)
  1723-1729 Petr Ješina,
  1729 Viktorie Ješinová,
  1729-1743 Martin Kopaja,
  1743 Anna Kopajová,
  1743-1752 Jiří Stoklasa,
  1752-1784 Antonín Steiger,

  b) půl achtle vinohradu mezi Petrem Ješinou a Martinem Pěchou
  1723-1745 Beata Omelková, roz. Cempová,
  1745-746 Jan Omelka,
  1746-1752 Jan Těšlík a Anna Těšlíková, roz. Omelková,
  1752-1784 Antonín Steiger,

  1,5 achtlu vinohradu se sklepem a boudou
  1784-1792 Jan Zajíček a dědicové,
  1792-1805 Alžběta Lichtblau a dědicové,
  1805-1807 Eleonora Lattererová,
  1807-1818 František Steiger,
  1818 Ludvík Vojáček,
  1818-1850 František Dufek,
  1850-1863 Josef a Marie Drahorádovi,
  1863-1873 Marie Drahorádová,
  1863-1876 Jakub a Kateřina Vlčkovi,

  1940-1945 František a Vilma Vaculíkovi,


 • zajímavosti

  Pod nadsklepním domkem na druhé straně potoka je objekt městského vodovodu, nad nímž údajně bývala hotařova bouda.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  asi 1782

 • současný stav

  Nadsklepní dům, hloubkově orientovaný jak k potoku, tak i ke komunikaci. Má dispozici na principu hloubkového jednotraktu s kolmou přístavbou na místě druhého traktu a s vjezdem směrem dolů podél cesty s terasou k potoku.
  Sklep se nachází pod hlavním jádrem domu se vstupem od potoka a je propojen sklepní částí paralelním vnitřním a vnějším schodištěm podél bočního vstupního průčelí. Průčelí k potoku má v úrovni sklepa novodobé žudro se svérázovým dekorem, s archivoltou krytou dvojitou bobrovkou. Vstupní dveře do sklepa jsou dvoukřídlové dřevěné, klasovitě skládané. Světnička v nadsklepním patře má dvojosé průčelí s dvoukřídlovými více tabulkovými okny dělenými do T, mezi nimiž je v omítce znak s letopočtem 1782, vinařským nožem a hroznem, pod ním stuha snápisem "panta rei" a motivy vinných listů a hroznů. Na vstup do sklepa navazuje sestupná šíje valeně klenutá s cihelnou klenbou omítnutou. Po pravé straně jsou paralelní vnitřní schody do nadsklepního patra. Vlastní sklep má cihelnou valenou, mírně stlačenou klenbu. Zadní část sklepa je prodlužovaná. V přední je klasicistní klenba, zadní pravděpodobně pochází až z konce 19.století.


 • stavební vývoj

  Původně dva samostatné vinohrady, spojené v rukách jednoho majitele v roce 1752. Sklep s boudou vznikl před rokem 1784.
  Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje hloubkově orientované jednotraktové jádro domu v dnešním půdorysném rozsahu. Jeho nejstarší částí je klasicistní sklep, úprava nadsklepní části domku s neovernakulárními prvky, vstupním žudrem sklepa a svérázovým dekorem pochází z prvních desetiletí 20. století, přístavba byla uskutečněna podle plánů z roku 1966.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 30


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019