Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 384, dům čp. 384

dům čp. 384


 • historický název

  Spathův sklep

 • ulice

  Vinohradská 384

 • charakteristika

  rodinný dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu s boudou a sklepem (1770) mezi Janem Omelkou a Janem Pěchou (dříve fol. 589)
  1723-1764 Martin Pěcha,
  1764-1770 František Müller,
  1770-1788 Ignác Mariner,

  achtel vinohradu se sklepem, boudou a lisem
  1788-1830 Josef Zeman,
  1830-1835 Josef Kučera,
  1835-1848 Josefa Marklová,
  1848-1873 Vilém Markl,

  1873 Josef Denk z Uherského Hradiště,
  1940-1945 Žofie Spathová z Uherského Hradiště,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.

  Vedle vinohradu Martina Pěchy se sklepem a boudou se nacházelo ještě půl achtlu vinohradu jeho bratra Jana Pěchy bez jakékoliv stavby. Pozemek byl až do druhé poloviny 19. století veden samostatně:

  půl achtlu vinohradu mezi Martinem Pěchou a Františkou Kopinskou.
  1723-1744 Jan Pěcha,
  1744-1753 vdova Marie Pěchová-Dědková,
  1753-1771 syn Josef Dědek,
  1771 Jan Dědek,
  1771-1829 Marie Bělošková a Františka Bělošková z Mařatic,

  půl achtle vinohradu
  1829-1853 Antonín Überbacher,
  1853-1876 Josefa Überbacherová,


 • vznik

  před rokem 1770

 • současný stav

  Nadsklepní dům ve svahu pod cestou, štítovým průčelím obrácen k potoku. Podél bočního průčelí vedou schodky k potoku, kde je ze štítového průčelí vstup do sklepa v novodobém pilířovém žudře s půlkruhovým záklenkem krytým bobrovkou. Vstupní dveře jsou dvoukřídlové s vodorovným bedněním. Obytné patro má tři místnosti - vstupní síň, přední světničku a zadní komoru. Střední síň původně sloužila jako lisovna.
  Na vstup do sklepa navazuje sestupná šíje valeně klenutá s cihlovou klenbou a za ní vlastní krátký sklep s cihelnou valenou klenbou, hloubkově orientovanou ke komunikaci.


 • stavební vývoj

  První zmínka o sklepě s boudou ve vinohradě je z roku 1770. Sklep je dochován v původní podobě z klasicistní stavební fáze, nadsklepní část domu pak v romantizující úpravě z přelomu 19. a 20. století.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 29


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019