Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 385, dům čp. 385

dům čp. 385


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 385

 • charakteristika

  rodinný dvojdomek s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu mezi Mikulášem Kožůškem a Jiřím Chrástkem (dříve fol. 254)
  1723-1771 Jiří Lapčík,
  1771-1801 Matěj Lapčík,
  1801-1813 František Lapčík,

  achtl vinohradu
  1813-1859 Antonín Závodský st. z Jarošova,
  1859-1861 Antonín Závodský ml.
  1861-1876 Florián a Marie Miškářovi,

  1939 Josef a Marie Chmelíkovi,
  1940-1945 Antonín Chmelík;
  1976 manželé Chmelíkovi;
  1989 Karel Chmelík;


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939


 • vznik

  po roce 1827

 • současný stav

  Přízemní dům kolmo orientovaný ke komunikaci, situovaný nad cestou. Za ním je přistavěn patrový dům s obytným podkrovím, přičemž zadní část původního domu byla pravděpodobně ubourána. Přední dům směrem ke komunikaci má dispozici na principu hloubkového jednotraktu se vstupem do sklepa z čelního štítového průčelí. Síň domu je přístupná ze zadní části bočního průčelí těsně před novým domem.
  Vstup do sklepa je oddělen otvorem se segmentovým záklenkem. Vlastní sklep je valeně klenutý, hloubkově orientovaný (jako vlastní dům). Má cihly klasovitě kladené. Čelo sklepa je kamenné a jsou v něm dveře. Ze spojovací šíje vedou po levé straně kolmo dolů velice hluboké schody do sklepa nižšího, který byl vydělen ze sklepa za čp.252 na protější straně komunikace. Dolní sklep je paralelně orientovaný s horním, je cihelný s klenebními pasy. Odpovídá mu komínek v zahradě.


 • stavební vývoj

  Původně je zde evidován jen vinohrad, první stavby zde vznikly až kolem roku 1827, přičemž byla k nadzemnímu domu připojena část staršího sklepa od domu čp. 252. Průčelí staršího domku bylo upravováno na přelomu 19. a 20. století. Svým základním prostorovým uspořádáním se odlišuje od naprosté většiny ostatních vinohradních domků nad sklepem tím, že není postaven ve svahu. Navazující rodinný dům v pozadí je novostavbou podle projektu z roku 1976.


 • obrazy

  img0853.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  dům čp. 252
  Vinohradská 252


 • významné osoby

  Antonín Závodský


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 26


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019

Vinohradní domek se sklepem čp. 381 v Mařaticích v roce 2012. (SOkA UH)