Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 388, dům čp. 388

dům čp. 388


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 388

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1873 Alois Mališ z Uherského Hradiště,
  1940-1945 Ladislav Hlubšil z Uherského Hradiště,
  1989 manželé Milan a Jarmila Vlachynští,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  před rokem 1827

 • současný stav

  Nadsklepní dům na straně pod cestou orientovaný k potoku. Má hloubkově orientovanou sedlovou střechu s eternitovými šablonami, podél bočního průčelí běží schodky. V zadním štítě jsou dřevěné dveře do podstřeší. Předsklepí je od sklepa odděleno zdí se středními dveřmi dvoukřídlovými vodorovně skládanými se segmentovým záklenkem, po stranách s okny se segmentovými záklenky už s novějšími mřížemi. Zatím navazuje vlastní sklep druhotně předělený a  s cihelnou valenou klenbou, v dolní části kamennou. Sklep končí čelní stěnou, která je ze smíšeného zdiva. Klenba má mírně stlačený průběh. V nadsklepní části domu jsou dva prostory - síň a světnice s rovnými podhledy a falešnými trámy.


 • stavební vývoj

  V roce 1827 se zde nacházela stavba na stavební parcele 25, z níž vznikly nedlouho po pořízení stabilního katastru tři objekty (25/1, 25/2 a 25/3).
  Zdejší sklep s předsklepím je klasicistní, nadsklepní část domu byla upravena v prvních desetiletích 20. století.


 • prameny, literatura

  Archivní pramen
  "Domovní seznam 1939-1945"


 • stavby

  dům čp. 389
  Vinohradská 389 dům čp. 390
  Vinohradská 390


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 21


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019