Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 389, dům čp. 389

dům čp. 389


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 389

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu mezi Annou Chrástkovou a Tomášek Busikem (dříve fol. 468)
  1723-1738 Tomáš Novosad,
  1738–1755 Pavel Kaima,
  1755-1766 Anna Kaimová, provdaná Biňovská,
  1766-1784 Tadeáš Steiger,

  achtl vinohradu se sklepem
  1784-1791 vdova Růžena Steigerová,
  1791-1810 Barbora Slunéčková,
  1810-1811 Ignác Vavruška z Mařatic,
  1811-1831 Donát Schaniak,
  1831 Jan Kaima,
  1831 Fabián Číhal z Rybáren,
  1831-1848 František Číhal,
  1848 Jan Preissler,
  1848-1861 Jiří a Anna Schinarovi,
  1861-1876 Josef a Apolonie Kopečtí,

  1940-1945 Ferdinand Breier z Uherského Hradiště,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  1784

 • současný stav

  Domek na sklepě nad cestou, má před štítovým průčelím předsazen blok předsklepí s dřevěným zábradlím s dřevěnými vyřezávanými kuželkami. Takto vytvořená terasa je kryta zvalbenou pultovou stříškou na dřevěných sloupcích. Dům je zděný, pravděpodobně už převážně z pálených cihel. Místnosti nadsklepního patra jsou plochostropé s rovným podhledem, předsklepí s rovným stropem z hurdisek. Vlastní sklep má cihelnou valenou klenbu mírně stlačenou. Šíje měla údajně před přestavbou rovněž valenou klenbu.


 • stavební vývoj

  Vinohradní sklep je zmiňován již koncem 18. století. Hloubkově orientovaný domek nad ním vznikl zřejmě v době pořizování stabilního katastru. Nadsklepní podoba domku je výsledkem romantizující přestavby na přelomu 19. a 20.století.


 • prameny, literatura


 • stavby

  dům čp. 388
  Vinohradská 388


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 23


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019