Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 391, dům čp. 391

dům čp. 391


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 391

 • charakteristika

  rodinný dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu mezi Tomášem Novosadem a Václavem Zajíčkem
  1723-1753 Tomáš Busik,
  1753-1762 zeť Václav Němeček,
  1762-1767 Antonín Kopřiva,
  1767-1801 Jakub Vyškovský,

  achtl vinohradu a sádek, sklep s lisovnou
  1801-1808 Tadeáš Junger,
  1808-1810 František Zhořel,
  1810-1814 Terezie Zhořelová,
  1814-1832 Jan a Terezie Schneiderovi,
  1832-1856 Terezie Dostálková,
  1856-1864 Antonín Dostálek,
  1864 Jan a Eduard Schnedierovi ze Starého Města,
  1864-1875 Vincenc a Františka Schierovi,
  1875 Tomáš Vaněk,
  1875-1876 František Vaněk,

  1940-1945 Karel a Anna Velgovi,
  1989 manželé Anton a Marie Vaňovi,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  1750

 • současný stav

  Vinohradní dům hloubkově orientovaný, ve svahu pod cestou, štítovým průčelím obrácený k potoku. Hloubkový jednotrakt je se sklepem přístupný ze štítového průčelí a propojený s nadsklepním patrem jak vnitřním schodištěm, tak i vnějším schodištěm podél bočního průčelí. Do sklepního patra má plechové dvoukřídlové dveře. Po stranách otvorů na deskách jsou svérázové motivy z doby úpravy průčelí v 70. letech 20. století. Sklep pod domem je hloubkově orientovaný. Má cihelnou režnou valenou klenbu. Spodní části zdí pod patami klenby jsou zděné z lomového kamene. Na zahradě protějšího domu čp. 390 je větrací kamenný komínek sklepa.


 • stavební vývoj

  Z původního domu se zachoval sklep, pocházející dle tradice z doby kolem roku 1750, písemně zmiňovaný i s lisovnou počátkem 19. století, a pravděpodobně i základní nadsklepní konstrukce domu, který byl dále stavebně upravován v letech 1925 a 1970.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 20


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019