Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 392, dům čp. 392

dům čp. 392


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 392

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu se sklepem (1763) mezi Tomášem Buzikem a Janem Rösnerem
  1723-1730 Václav Zajíček,
  1730-1738 Pavel Kaima,
  1738-1754 Josefa Novosadová, vdova po Tomáši Novosadovi, a dědicové
  1754- 1763 Martin Merta,
  1763-1785 Marie Anna Šmakalová,

  achtl vinohradu se sklepem
  1785-1796 Jan Andrýsek,
  1796-1815 Johana Hüblová,
  1815-1840 Josef Andrýsek,
  1840 Leander a Anna Richterschenovi,
  1840 Anna Richterová
  1840-1861 Johana Prošková,
  1861-1871 Vilibald Mayer,
  1871 Jan a Alžběta Döpflovi,
  1871-1876 Salomon Glaser,

  1940-1945 JUDr. Ladislav a Věra Trpíkovi z Napajedel,
  1989 manželé MUDr. Jiří a Věra Maňákovi a manželé Mgr. Martin a Růžena Maňákovi,


 • zajímavosti

  V zahradě za domem na protější straně cesty vyčnívá plechový komínek sklepa. Za ním se pak nachází dřevěný osmiboký altán s jehlancovou stříškou z počátku 20. století.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  1763

 • současný stav

  Nadsklepní domek pod komunikací orientovaný k potoku, hloubkový jednotrakt se sedlovou hloubkovou střechou s dvoudrážkovou pálenou krytinou. Vstup do nadsklepního patra je z pravého bočního průčelí při pohledu od komunikace. Podél domu zde běží schody, propojující nadsklepní patro se vstupem do sklepa z čela domu. Pod domem směrem k potoku je užší přístavba, která má velice nízkou pultovou střechu, rovněž s dvoudrážkovou pálenou krytinou.
  Ve sklepním patře je vstup do předsklepí s rovným překladem, který je pouze zamřížovaný, po jeho levé straně je okénko s vykrajovanou ostrvovou mříží. Je před něj přestavěno předsklepí s rovným podhledem, za ním navazuje po levé straně vstupní šíje do sklepa s cihelnou valenou klenbou. Za ní je vlastní sklep, rovněž s cihelnou valenou klenbou. Po pravé straně z předsklepí běží vnitřní schody do nadsklepního patra.


 • stavební vývoj

  Achtl vinohradu se sklepem je zde zmiňován již v roce 1763. Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje vinohradní dům hloubkově orientovaný a méně hluboký (bez předsklepí). K němu pravděpodobně patřil zdejší sklep a snad i část nadsklepních konstrukcí, které jsou dochovány v úpravě z prvních desetiletí 20. století.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Jan Döpfl


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 19


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019