Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 394, dům čp. 394

dům čp. 394


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 394

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1827 Jiří Horehleď z Mařatic,
  1873 František Strnad z Uherského Hradiště,
  1940-1945 Marie Matulíková z Uherského Hradiště,
  1989 Libuše Janečková,


 • zajímavosti

  Objekt byl údajně též ve vlastnictví Joži Uprky.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  po roce 1827

 • současný stav

  Nadsklepní domek, hloubkově orientovaný jednotrakt ve svahu pod cestou, štítovým průčelím obrácený k potoku. Má boční vstupní průčelí, podél něhož běží vnější schodiště do sklepa, a je členěno jedním oknem, okénkem síně se vstupními dveřmi a okénkem komory. Nad vstupními dveřmi je keramický kachel s motivem hroznu a letopočtem 1956. Vstup do sklepa je mírně zapuštěný se segmentovým záklenkem s dřevěnými dvoukřídlovými vodorovně bedněnými dveřmi po stranách. Světnice, obrácená k potoku, je plochostropá a má pod stropem na stěnách florální rozvilinový pásový dekormalovaný z roku 1933 signovananý Seidl (hrozny a ptáčci). Do sklepa vedou jednak vnitřní kryté schody ze síně, jednak vnější podél bočního průčelí. Sklep je pak přístupný z vnějšku od potoka. Vstupní předsklepí má rovný omítaný strop, dále navazuje vstupní krátká šíje s valenou klenbou ze smíšeného zdiva, v horní části cihelná, poměrně vysoká.Za ní vlastní sklep s hloubkovou cihelnou valenou klenbou. Nadsklepní část je z nepálených cihel. K domku patří zahrada na protější straně přes cestu, která má plot z drátěných panelů se vstupní kovovou brankou s florálními motivy.


 • stavební vývoj

  Původ sklepa můžeme klást do druhé čtvrtiny 19. století oddělením od stav. parc. 21. Hodnotný dům tradičních forem v romantizující úpravě s neovernakulárními prvky, svérázovým dekorem a interiéry nadsklepí pak vznikl na přelomu 19. a 20. století.


 • prameny, literatura

  Archivní pramen
  "Domovní seznam 1939-1945"


 • stavby

  dům čp. 254
  Vinohradská 254


 • významné osoby

  Joža Uprka


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 16


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019