Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 395, dům čp. 395

dům čp. 395


 • historický název

  Benešův sklep

 • ulice

  Vinohradská 395

 • charakteristika

  dům se sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu s boudou a sklepem (1737) mezi Vilémem Grütznerem a Tomášem Fraňkem (dříve fol. 590)
  1723-1737 František Máder,
  1737-1766 Martin Burian,
  1766-1773 vdova Marie Burianová,
  1773-1780 syn František Stoklas-Dorota Schwarzová?

  achtl vinohradu se sklepem
  1780-1820 Jakub Vyškovský,
  1820-1829 Antonie Bruknerová,
  1829-1832 Karel Hofmann, krajský komisař,
  1832-1849 vdova Kateřina Hofmannová,
  1849-1875 Maxmilián Sponner,
  1875 Josef Horehleď,
  1873-1876 Anna Gevěrová, roz. Krejčiříková, z Mařatic,

  1912-1940 Ing. František Beneš;
  1940-1945 Alois Beneš z Přerova;
  asi 1960 Antonín Fornůsek;
  asi 1989 Ludmila Fornůsková, Michal Fornůsek;


 • zajímavosti

  V uvedeném sklepě mělo být 28. října 1918 večer slavnostně oznámeno vyhlášení Československé republiky.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  1737

 • současný stav

  Drobný vinohradní domek pod cestou, štítovým průčelím orientovaný k potoku. Má směrem k potoku předsazené předsklepí se vstupem s půlkruhovým zaklenutím po stranách s obdélnými svislými okénky sklepa. Záklenek je lemován dekorativním pásem se svérázovými motivy, které lemují i boční okénka. Nadsklepní patro odstupuje oproti bloku sklepa, na němž je terasa s dřevěným zábradlím, krytá pultovou stříškou se sklonem k potoku, podpíranou dřevěnými sloupky. Nad stříškou je štít rovněž vernakulární se středním panelem zakončeným obloučky. Výplně ve štítě jsou rovněž vyplněny svérázovým ornamentem. Nadsklepní místnost má trámový strop s trámy s okosem a snáběhy, kolmo orientované k čelnímu průčelí. Na vstup do sklepa navazuje přední díl valeně klenutý, úzký. Za ním je sestupná šíje klesající s valenou klenbou. Dále nižší sklep s cihelnou hloubkově orientovanou valenou klenbou, druhotně předělený. Má nové zadní čelo vyzděné z bílých cihel. Pata klenby v přední části je částečně kamenná. Klenba má mírně stlačený průběh, vstup do vlastního sklepa má trámovou zárubeň, kde v nadpraží je letopočet 1877.


 • stavební vývoj

  Vinohrad s boudou a sklepem je zmiňován v roce 1737. Zřejmě na místě zrušeného staršího vinohradního domku či lisovny (stav. parc. 18) vznikl v roce 1877 nový sklep. Jeho nadsklepní část pak pochází z počátku 20. století a byla vybudována podle projektu hradišťského stavitele Aloise Cvacha z roku 1912 pro starostu města Uherského Hradiště Ing. Františka Beneše. Jedná se o architektonicky působivou a intaktně dochovanou romantickou neovernakulární stavbu, která měla původně i šindelovou střechu.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  František Beneš


 • události

  28. 10. 1918
  Vyhlášení vzniku samostatného Československa


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 340


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019