Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 396, dům čp. 396

dům čp. 396


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 396

 • charakteristika

  dům se sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu s boudou a lisem (1754) mezi Františkem Mádrem a Janem Böhmem
  1723-1737 Tomáš Franěk,
  1737 vdova Fraňková,
  1737-1754 Karel Presl,
  1754 Martin Buráň,
  1754-1772 František Dudek,
  1772-1798 Theindlinová, roz. Dudková,

  achtl vinohradu se sklepem a sádkem
  1798-1817 Jan Jurčík,
  1817-1846 Marie Mikšíková,
  1846-1854 František Staveník,
  1854-1876 Jan Abrahám,
  1940-1945 Josef a Marie Šimkovi,
  asi 1989 manželé Ing. Miloslav a Marie Šimkovi;


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  1754

 • současný stav

  Nadsklepní dům pod cestou, za nímž jsou kamenné komínky sklepa, hloubkově orientovaný, obrácený svým štítovým průčelím k potoku. Sklep je cihelný, valený.


 • stavební vývoj

  Vinohrad s boudou a lisem je zmiňový již v roce 1754. Na mapě stabilního katastru 1827 je však vyznačen jen menší vinohradní domek (lisovna), nikoliv však stavební parcela. Lze se domnívat, že nový domek se sklepem byl postaven až poslední čtvrtině 19. století, další degradující úpravy proběhly v roce 1971.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Karel Placid Presl


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 341


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019